Gästblogg Åsa Brorsson - Kommunikation i matematik ger tilltro till egna förmågan

Idag skriver Åsa Brorsson på vår gästblogg om att använda kommunikation i matematik. Åsa är förstelärare med mångårig erfarenhet av undervisning i matematik och författare till populära serien Prima matematik och nya serien Mondo. I veckan medverkar hon som föreläsare på Gleerups fortbildningsträffar om matematik

Alla ni lärare som undervisar i matematik har säkert upplevt fenomenet: att berätta att man undervisar i matematik för någon utanför skolans värld leder till diskussioner! Den första reaktionen är oftast en kommentar om hur personen själv har upplevt matematikämnet. Det är slående hur polariserade upplevelserna är! Det tycks som att det bara finns två svarsalternativ, antingen har personen ifråga ”aldrig varit särskilt bra på matte” eller så är personen en sådan som ”alltid gillat matte”.

Lärare som hjälpt eller stjälpt 
En del berättar också om lärare de mött som har hjälpt, eller stjälpt, deras matematikintresse. Det får mig att reflektera över hur viktiga mötena mellan lärare och elever är och hur de påverkar människors upplevelser och självkänsla långt upp i livet. En kommentar från en lärare om bristande förmåga för tjugo, ja kanske trettio år sedan har etsat sig fast och gjort att man kanske valt en yrkeskarriär som är så långt som möjligt från matematikens värld. I andra fall är det en positiv kommentar som gjort att man upptäckt glädjen i matematiken och fått tilltro till sin egen förmåga och vågat sig in på en bana som man kanske inte tidigare tänkt sig. Perspektiven hissnar, tänk vad vi får betyda!

Få elever att tro på sin egen förmåga 
Till de som frågar brukar jag säga att mitt viktigaste mål med matematikundervisningen är att få alla elever att tro på sin egen förmåga och att älska matematik (eller att i alla fall tycka väldigt mycket om det). Jag tror att det första leder till det andra, känner jag tilltro till min egen förmåga så växer också lusten att lära! Jag undervisar just nu i åk 3 och där, i vardagen med eleverna, är det dessa två saker som allt landar i. 

Minilektioner
Hur ger man då eleverna tilltro till sin egen förmåga? Jag tror att nyckeln ligger i kommunikationen! Både i kommunikationen mellan lärare och elev men kanske framför allt i kommunikationen mellan eleverna. Nästan oavsett typ av uppgift, så finns möjligheten där att använda kommunikationen som ett sätt att fördjupa och synliggöra elevernas kunskaper. Det är min fasta övertygelse att det är oerhört effektivt utnyttjad tid att ha gemensamma genomgångar, jag brukar kalla dem för minilektioner, där en idé eller strategi synliggörs. Genom att använda väl valda uppgifter och låta eleverna förklara för varandra hur de tänker när de löser dessa så synliggörs effektiva strategier genom att eleverna själva ges möjlighet att sätta ord på dem och att ta del av varandras strategier. 

Prata med en kompis 
Vi använder oss ofta av modellen ”prata med en kompis”, eleverna får då en frågeställning som de en kort stund diskuterar med varandra, sedan lyfter vi upp deras tankar i gruppen och resonerar tillsammans. Det spelar inte så stor roll om det är en additionsuppställning, multiplikationstabellen, ett problem eller en uppgift som handlar om tidsdifferenser, värdet av att få sätta ord på sina strategier och att få höra andras lösningsmodeller är lika stor. 

Variation i undervisningen
Kommunikationen ger också variation i matematikundervisningen, det kan handla om att i en eller två minuter prata med kompisen som sitter bredvid om vilka egenskaper som gör att vissa rektanglar även kan kallas kvadrater, att jämföra lösningsmodeller på ett problem med varandra, att coacha varandra när vi arbetar med uppställningar eller att med hjälp av våra små whiteboardtavlor visa hur mycket en fjärdedel av åtta är. Variationsmöjligheterna är många men det viktiga är att jag som lärare är medveten om varför jag ger eleverna den aktuella uppgiften och vad jag vill lyfta fram.

Kommunikation viktig oavsett ålder 
Min erfarenhet är att kommunikationen är precis lika viktig oavsett ålder på eleverna, barnen i förskoleklassen, mina elever i åk 3 och de mellanstadieelever jag fått möta genom åren gynnas alla av att vara aktiva deltagare i undervisningen på detta sätt. När jag genom mitt jobb som handledare i Matematiklyftet haft förmånen att möta många lärare med skilda erfarenheter av att undervisa i matematik, med olika typer av elevgrupper och åldrar på eleverna så är det ändå slående att en återkommande kommentar är hur roligt det är att undervisa i matematik när kommunikationen får ta plats.

Åsa Brorsson 

Läs mer om Åsa Brorssons läromedel i matematik Prima Matematik och nya Mondo matematik ett helt nytt material för hela grundskolan.