Gästblogg: Böleängsskolans digitala resa 

På Böleängsskolan i Umeå var införandet av heltäckande digitala läromedel ett självklart led i skolans digitalisering och redan ser man många goda effekter. Samtidigt har energi och vilja hos personalen varit en viktig faktor i utvecklingsarbetet. Här bloggar rektorer och förstelärare om skolans digitala resa. 


Inom matematiken är den kortaste vägen mellan två punkter en rät linje. Inom skolutveckling är den teoretiskt bästa vägen till utveckling den som definierats utifrån ett gemensamt mål. Ingen av definitionerna beskriver Böleängsskolans digitala resa. Vår resa är ett resultat av den enorma energi och vilja som finns hos personalen samt en förstelärare med inriktning mot digitalisering.

Började med smartboards och digital lärplattform 
2011 fick vi smartboards eller projektorer i alla klassrum och det inledde på allvar vår digitala resa. Några år senare infördes en ny digital lärplattform i kommunen för den dagliga kontakten med hemmen. 2017 genomförde vi delar av Skolverkets digitala lyft där samtliga lärare deltog. Idag jobbar vårt lågstadium med ASL och mellanstadiet använder Gleerups digitala läromedel. Vi programmerar och använder digitalt bild-  och symbolstöd. 

Önskade heltäckande digitala läromedel
Under flera år har vi diskuterat hur vi skulle kunna få in heltäckande digitala läromedel i undervisningen. De digitala läromedlen är något eleverna snabbt tar till sig och hanterar utan svårigheter. Med hjälp av Google classroom, når eleverna de sidor de förväntas jobba med. 

Lättare att individanpassa
De digitala läromedlen presenterar sitt innehåll med bild, ljud, text och blir därmed tillgängligt för alla. Det är också betydligt lättare att individanpassa undervisningen och elever med särskilda behov kan, med rätt inställningar enkelt ta del av innehållet. 

Elevernas engagemang och lust att lära ökar med digitala läromedel
Det finns en stor vinning i att eleverna enkelt kan komma åt skolarbetet hemifrån utan borttappade böcker, knöliga papper eller att man varit sjuk några dagar. Vi ser att elevernas engagemang och lust att lära ökar då läromedlet är digitalt. Vår tolkning är att det blir mer elevnära och liknar det sätt som eleverna inhämtar kunskap på under sin fritid. 

Teknikbehov stort 
Trots att mycket är positivt finns lite smolk i bägaren. Teknik och behovet av väl fungerande datorer och hörlurar är stort. För att få ut allt som läromedlet erbjuder krävs teknik som inte strular. Det kan ibland vara problematiskt i tider av stram ekonomi. 

Det kan också finnas en tveksamhet att helt förlita sig på en digital teknik som man som lärare inte behärskar till 200%. Här behöver vi modet att prova nytt och prova igen och ibland kanske misslyckas lite. I en digital miljö kan det mesta ändå återskapas med ett enkelt knapptryck. 

Drivkraft hos personalen viktigast 
För att vår skola ska utvecklas behövs en vision, men det viktigaste är drivkraften hos personal, viljan att utvecklas och modet att våga prova något nytt.

Vi behöver 
•    Chefer som ser till att man får utvecklas och visar vägen.
•    Kollegor som är nyfikna, vill testa och där energin att prova är viktigare än att alltid lyckas perfekt.
•    Att man får ingå i ett nätverk och får inspiration och påfyllnad. 
•    Elevernas glädje över att utvecklas 
•    Vi gör det tillsammans i ett kollegialt lärande

Det har hänt mycket under de senaste åren avseende teknisk utveckling men att vara i rörelse är ändå vår skolas viktigaste drivkraft.

Erika Jonsson, rektor
Oskar Fredriksson, rektor
Victoria Winther, förstelärare IKT, Böleängsskolan

Följ Böleängsskolans Instagram