Gästblogg Carina Näslund: Arbeta digitalt fullt ut

I dag skriver Carina Näslundh, frilansskribent och redaktionschef på DIU, Datorn i Utbildningen på vår gästblogg. Artikeln är tidigare publicerad i tidskriften DIU 8/2015 och handlar om projektet ”Det digitala lärandets möjligheter” som Gleerups driver tillsammans med Atea och Samsung Norden.

Vilka möjligheter ger digitala verktyg för elevernas lärande. Hur fungerar undervisning och lärande i en helt digital miljö? Vålbergsskolan i Karlstad är en av fem skolor i landet som ingår i ett treårigt utvecklingsprojekt för att utforska hur man på bästa sätt skapar en digital inlärningsmiljö där varje elev har förutsättningar för att lära.


– Vi lever i en digitaliserad värld, och i projektet får vi alla förutsättningar för att arbeta digitalt fullt ut i skolan, säger Amelie Wahlström, rektor på Vålbergsskolan i Karlstad.

Det är sjundeklassarna på Vålbergsskolan som nu blir digitala och kommer att så vara under hela sin tid på högstadiet. Klassrummen har utrustats med bland annat interaktiva skrivtavlor, elever och lärare har fått lärplattor med interaktiva läromedel i alla ämnen utom de praktiskt-estetiska ämnena. Och Amelie Wahlström ser fram emot att tillsammans med sina lärare och elever pröva och utforska det digitala lärandet.

Bakom det treåriga projektet står Gleerups, Atea och Samsung Norden och projektet kommer att följas av forskare från Örebro universitet, Åke Grönlund, professor i Informatik och Matilda Wiklund, lektor i Pedagogik. Genom bland annat intervjuer och enkäter kommer forskarna att följa projektet på de fem skolorna under tre år.

– Tanken är att vi ska hitta de pedagogiska utvecklingsmöjligheterna. Och våra förväntningar är höga, säger Amelie Wahlström.

Helt digital – en utmaning
Att arbeta med digitala verktyg är ingen nyhet för Vålbersskolan elever och lärare. Men nu kommer sjuorna och deras lärare att vara helt digitala under hela högstadietiden, och det blir ett annat sätt att tänka, planera och genomföra undervisningen.

Eleverna har alla sina läroböcker i plattorna och internet finns bokstavligen en knapptryckning bort. Lärarnas planering ligger på webben, läxor och lektionsmaterial finns digitalt och i klassrummen finns möjligheten till samspel med de interaktiva tavlorna.

– De har allt i ett. När de tar med sig sin platta hem har de sitt skolmaterial med sig, samlat på ett ställe. Elever som har särskilda behov har sina verktyg i plattan. Med de digitala interaktiva läroböcker kan eleverna också välja om de vill läsa i sin lärobok eller få texten uppläst, säger Amelie Wahlström.

Snart har man varit igång i en termin och sjuorna är entusiastiska, även föräldrarna är genomgående positiva till det nya arbetssättet.

Förändring, lärande och forskning
Att arbeta helt digitalt är en omställning för lärarna.

– Vi är mitt uppe i ett lärande. Alla lärare använder de digitala möjligheterna, men i olika grad. Vi lär av varandra.

Även för eleverna är det olika, att ha alla läroböcker på sin platta ger ett annat sätt att ta till sig materialet än att bläddra i en bok.

– Tanken är att vi ska hitta de pedagogiska utvecklingsmöjligheterna med en digital inlärningsmiljö. Just det som många frågar efter – hur kan vi använda tekniken som ett pedagogiskt verktyg i lärandet. Och vi har tre år på oss, säger Amelie Wahlström.

Skolan har stöttning från projektet både när det gäller teknik, läromedel och kompetensutveckling. För att driva utveckling på skolan finns också en it-pedagog och lärare på skolan som är projektledare.

Amelie Wahlström deltar också i en utbildning kring förändring och ledning i skolan tillsammans med rektorerna på de övriga ingående skolorna.

– Där utbyter vi erfarenheter vilket är oerhört värdefullt. Det är också viktigt att jag som rektor är engagerad i projektet precis som i allt annat pedagogiskt utvecklingsarbete, det är ett sätt att visa att det är prioriterat och betydelsefullt.

Att forskarna från Örebro universitet kommer att följa projektet innebär att den digitala inlärningmiljön kommer att analyseras och resultaten spridas.

– De kommer att följa oss under alla tre åren. Det kommer att bli mycket intressant att se vad forskarna kommer fram till, säger Amelie Wahlström.

Och forskarnas fokus är just lärandet i en digital miljö

–Hittills har fokus i skolan legat mest på själva tekniken, men detta projekt fokuserar på det viktigaste i skolan, nämligen lärandet – vad eleverna kan göra med teknikens hjälp, sa professor Åke Grönlund i samband med projektstarten.

Uthållighet och utmaningar
Med nya arbetssätt kommer nya utmaningar. Att förhålla sig till elevernas användning av sociala medier under skoltid är en sådan utmaning.

– Både vi vuxna och eleverna behöver lära oss och skaffa ett förhållningssätt till sociala medier när vi har konstant tillgång via våra digitala verktyg. Jag vet ju själv hur distraherad jag kan bli om jag börjar titta i mobilen till exempel under ett arbetslagsmöte. Det är en av de frågor jag är övertygad om att vi kommer att lära oss mer om under de här åren, säger Amelie Wahlström.

– Jag tror att det är oerhört viktigt att man är uthållig och inte ger upp. Det kommer att uppstå problem med teknik, eller med användning av sociala medier och annat. Då gäller det att hålla i och hantera problemen. När det gäller utkomsten av projektet är Amelie Wahlström glasklar.

– Jag har absolut en förväntan om ökad måluppfyllelse. 

Carina Näslundh


Projektet ”Det digitala lärandets möjligheter” pågår under tre läsår med start hösten 2015. Projektet kommer att bedrivas som en pilotverksamhet och följa flera klasser genom högstadiet. De skolor som ingår i projektet är: Vålbergsskolan i Karlstad, S:t Olofsskolan i Sigtuna, Strömsnässkolan i Markaryd, Runby skola i Upplands Väsby samt Björkenässkolan i Löddeköpinge.


Gleerups driver projektet tillsammans med Atea och Samsung Norden. Målet med projektet är att bidra med ny kunskap om hur digitala verktyg kan användas i utbildningssyfte och utforska hur man på bästa sätt skapar en digital inlärningsmiljö där varje elev har förutsättningar för att lära. Projektet följs av Åke Grönlund, professor i Informatik och Matilda Wiklund, lektor i Pedagogik.

Länk till artikeln i DIU