Gästblogg Edward Jensinger: Ledarskapet avgörande för skolans digitalisering 

Nyckelfigurer för att digitaliseringen i skolan ska lyckas är rektor och skolledare. Det skriver Edward Jensinger, tongivande i debatten om skolans digitalisering sedan många år och idag verksam som gymnasieområdeschef i Malmö stad, i dagens blogginlägg. Edward Jensinger är just nu aktuell med boken 12 tankar om skolans digitalisering.


Rektors förmåga att driva utvecklingen åt rätt håll under lång tid är ett absolut måste när vi utvecklar skolan i allmänhet och när vi utvecklar skolans digitalisering i synnerhet. Detta är en tes jag för fram i min bok 12 tankar om skolans digitalisering. Det är inte så att det är taget ur luften utifrån ett behov av att bekräfta min egen bild av vad vi borde fokusera på i skolan. Det är ett faktum att rektors förmåga att driva utveckling är avgörande. Ett faktum!

Ingick i styrgrupp Unosuno
När jag ingick i styrgruppen för UnosUno (Elva kommuner som forskade på skolans digitalisering med hjälp av Örebro universitet) visade det sig snabbt att rektorns förmåga att leda arbetet var avgörande. Det var till och med så att forskarna med professor Åke Grönlund i spetsen beskrev det hela på följande vis: ”Vi ser stora skillnader i hur skolledningar hanterar 1:1, och de som är mest aktiva, engagerade, konstruktiva lyckas bäst. De har även mest nöjda lärare och elever. (Bäst betygsutveckling också även om det inte är 1:1-relaterat).”

Rektorns roll
I Att förändra skolan med teknik: Bortom "en dator per elev" resultatet av de tre årens forskning, skrev jag om vikten av rektorernas roll:

För mig är en rektors uppgift att leda skolan i en riktning som i sig baserar sig på en tanke, en vision. Dessa tankar och visioner ska syfta till högre måluppfyllelse för elever. Måluppfyllelse i sig är ett ganska slitet uttryck. Jag vet. För mig är måluppfyllelse synonymt med att elever får goda resultat som manifesteras både i betyg och kunskaper och förmågor inom sådant som ej sätts betyg på. Exempel på sådana förmågor kan vara digital kompetens. En kompetens som hör till EU:s åtta nyckelkompetenser. 

Min slutsats gällande rektors roll på en 1-1 skola (eller på vilken skolan som helst, även analoga sådana) är att rektor måste föregå med gott exempel. En rektor som vill att skolan ska lyckas med ett prioriterat område, som ofta IT i skolan är, måste anamma området. Rektor måste förstå möjligheter, svårigheter och alla andra -heter. Rektor måste använda sig av verktygen och kräva av andra att de gör det samma. En rektor måste våga vara tjatig och ställa frågan om och om igen till medarbetarna hur de inkluderar IT i sin undervisning för att nå digital kompetens hos eleverna. En rektor måste kort och gott ligga i framkant. Så! Nu är jag i grund och botten klar med det jag vill säga. Det räcker med att man förstår detta så har man god möjlighet, enligt mig, att driva en digital utveckling på skolorna.

Nyckelfigur i digitaliseringen
Detta har jag sedan på många sätt upprepat i väldigt många olika bloggtexter sedan dess genom åren. Lite olika fokus, lite mindre fyrkantig med tiden kanske, men med fortsatt emfas. Det är rektor som är nyckelfiguren för att digitaliseringen i skolan ska lyckas! Eller för all del: det är rektorn som är den som ansvarar för att digitaliseringen i skolan lyckas eller inte lyckas. 

Bok om egna erfarenheter som skolledare
När jag fick möjligheten att skriva en helt egen bok om digitalisering var det detta fokus jag tog med mig in i arbetet. Jag ville skriva en bok som tog fasta på mina erfarenheter som skolledare, utvecklingschef och områdeschef men också den kunskap jag har om forskningsläget och andras goda exempel. Det är inte lätt att lyckas med digitaliseringen i skolan. Det kan behövas stöd av olika sorter. Och det kan behövas att de som har erfarenheterna pekar på egna lärdomar och vad dessa lärdomar har fört med sig form av förståelse och utveckling. 

Det är det som jag, i all ödmjukhet, önskar att min bok ska vara i någon form. En liten samling texter om områden jag har lärt mig vara av vikt för att faktiskt lyckas med det som forskningen pekade på. Rektors förmåga att driva utvecklingen. Genom att få lära oss av varandra tror jag att rektors förmåga att göra detta blir bättre. 

Digitalt ledarskap 
I boken som innehåller tolv olika områden där jag lägger ut texten om digitaliseringen av skolan, lyfter jag också i ett kapitel, särskilt fram ”Den digitala ledaren”. Här fokuserar jag på vikten att rektor skapar goda förutsättningar och krattar i manegen, för de som arbetar på rätt sätt med digitaliseringen i skolan. Jag skriver också om vikten av att rektor ställer krav på sin personal att faktiskt genomföra det som är oss givet att genomföra. Dessutom skriver jag förstås om att rektor själv, i egen hög person, måste föregå med gott exempel, bland annat genom att vara synlig och aktiv. 

Kort och gott så skriver jag för skolans, i delar, allra viktigaste befattningshavare med syfte att bidra till vår gemensamma kunskap för att skapa den allra bästa av skolor för våra elever, vår personal och också för oss ledare i skolan.

Edward Jensinger Gymnasieområdeschef i Malmö.