Gästblogg: Gleerups digitala läromedel på Santosskolan

Vad tycker eleverna om att använda digitala läromedel? Hur förändras läxläsning och inlärning när skolan jobbar digitalt? På Santosskolan har man satt upp målet att låta eleverna synas och ta plats i det arbete som påverkar deras skolvardag sida vida sida med lärare och skolledare. Erik Hallman, som går i nian bloggar här tillsammans med biträdande rektor, Daniel Edvardsson, om sina erfarenheter. 

Sedan höstterminen använder Santosskolan, en 7-9-skola på Hisingen i Göteborg, Gleerups digitala läromedel. På skolan går drygt  400 iPadsutrustade elever. Ett mål vi har haft är att låta våra elever synas och ta plats i det arbete som påverkar deras skolvardag sida vida sida med lärare och skolledare.

Sökte nyheter och inspiration att arbeta digitalt 
I samband med SETT-mässan i våras bestämde vi att tillsammans med skolledare, en lärargrupp och skolans elevstyrelse åka upp till Stockholm. Syftet var att se på nyheter men även att söka inspiration. Alla deltagare fick uppdrag som grundade sig i utvecklingsområden vi identifierat på skolan. Presentationer genomfördes sedan vid APT för all personal på skolan. Det häftigaste var att se elever stå framme på scen med personalen på läktarna då de beskrev sina lösningar ur ett elevperspektiv. 

Träffade Gleerups på SETT 
På SETT-mässan fick vi en ordentlig genomgång av Gleerups digitala läromedel vid deras monter där fördelarna med materialet presenterades. Vi hade även möjlighet att ställa kritiska frågor, däribland hur man arbetar offline med materialet och integration med Inläsningstjänst för eleverna som var i behov av detta.

Gleerups ur ett elevperspektiv:
Fördelar med digitala läromedel
Det vi elever värderar högst när det kommer till de digitala läromedlen är möjligheten att alltid kunna nå sina läromedel från dator, mobil eller iPad. Vi elever får nu möjligheten att komma till en lektion med enbart en iPad med oss, det eliminerar risken för att du inte får med dig alla ämnesböcker eller anteckningar eftersom att allt finns i iPaden. Även möjligheten att nå dina läromedel med en mobil om du inte har tillgång till din iPad för stunden är extremt praktisk, och eftersom att dagens elever nästan alltid bär med sig en mobil så finns det alltid möjlighet att läsa läxor eller kolla igenom ett avsnitt.

Lätt att navigera 
Inlärningsprocessen för de digitala läromedlen upplevde jag som väldigt kort, jag tror att att många ungdomar idag kommer i kontakt med teknik så pass ofta nuförtiden så att tiden det tar att lära sig använda något digitalt, en app eller en hemsida är väldigt kort. Det dröjde inte länge förrän alla i klassen kunde navigera i de digitala läromedlen och göra uppgifterna. Att därför digitalisera läromedel är ett naturligt steg i dagens samhälle där mycket redan av det vi använder på en daglig basis finns på nätet och det är ett viktigt steg i rätt riktning för en bättre och effektivare skola.

Mer utmanande texter i engelska och svenska 
När det gäller vårt engelska material så delar jag uppfattning med många andra elever som har en relativ god förståelse i engelska att materialet ibland blir för enkelt och brist på utmaningar gör att många av oss förlorar fokus och gör uppgifterna i en mycket långsammare takt än vad vi egentligen är kapabla till. När vi inte längre utmanas uppfattas uppgifter som repetitiva och det dröjer inte länge förrän klassens disciplin sinar och små konversationer bryter ut. Något vi också har sett en aning av i svenskan. Jag tror att nog ett flertal elever delar min åsikt att vi eftersöker lite mera utmanande texter och uppgifter i språkämnena svenska och engelska, med ett varierat upplägg. Ett alternativ hade varit att i uppgiftsfältet efter varje text lägga till en frivillig lite mera utmanande sektion som alternativ till de ordinarie uppgifterna.     

Uppskattar variationen av olika uppgifter
Något jag tycker fungerar bra är digitala läromedlet i matematik, det är ofta väldigt tydligt vad som ska göras och det är bra med textrutor och filmer som förklarar metoder inför ett avsnitt. Facit ligger bra till hands och uppgiftsvariationen är uppskattad. Något vi dock efterfrågar är en överblick över hur långt du kommit i ett kapitel, hur långt du har kvar och vad som måste göras. För att utveckla påståendet skulle vi kunna säga att vi efterfrågar någon form av mätare som berättar antal sidor du läst och hur många till det är, något som enklare ger en överblick. Något som många elever också efterfrågat är ett par sidor i varje avsnitt som har mera avancerade uppgifter som kräver att vi använder oss av flera av de metoder vi lärt oss i grundkursen, långa och utmanande uppgifter som är lätta att hitta. 

Synpunkter på självrättande uppgifter
Förutom det jag redan nämnt föregående så finns det vissa mindre detaljer som vi elever har synpunkter på, framförallt hur rättandet av uppgifter görs. I dagsläget så när en uppgift markeras som fel så måste man göra om alla uppgifterna för att kunna rätta den felaktiga, det är tidsödslande och kan effektiviseras genom att man istället kan välja en specifik uppgift att rätta istället för att gå igenom alla dina svar igen.   

Spännande att få möjlighet att komma med förslag  
Avslutningsvis menar vi att Gleerups digitala läromedel fungerar bra och är ett väldigt praktiskt material men med utrymme för förbättringar och utveckling. Detta gör det spännande att vara pilotskola då vi ges möjlighet att komma med kommentarer och förslag. 

Digitala läromedel markerar starten för en mer digital skola där den individuella elevens hundratals A4-papper byts ut mot en iPad, där inga stenciler och böcker kommer bort och en skola som framförallt är betydligt mer miljövänlig än dagens. 

Läs mer om Santosskolan