Gästblogg Jonas Hällebrand: Hur blir matematiken meningsfull för alla elever?

Idag gästbloggar Jonas Hällebrand, Ma/NO-lärare och IKT-ansvarig på Gunnesboskolan i Lund och aktuell som en av författarna till Gleerups nya material Mondo matematik. Jonas skriver här om arbetet med det nya läromedlet och om behovet att tala matematik.


Det var med skräckblandad förtjusning jag åkte upp mot Matematikbiennalen i Karlstad i slutet av januari. Vi skulle äntligen visa upp vår baby, det nya läromedlet Mondo matematik, för världen. Men hur skulle det tas emot? Det ligger ju trots allt, nästan två års arbete bakom denna första bok av tre. Intresset visade sig väldigt stort. Så stort att alla de provexemplar vi hade med oss tog slut redan första dagen. Roligast var nog att många redan på första dagens eftermiddag kom in montern och berättade att de hört om ett nytt spännande matteläromedel och ville veta mera.
Skolan talar för lite om matematik 
En utgångspunkt vi hade som grund när vi planerade läromedlet var att vi kände att det räknades alldeles för mycket ute i de svenska skolorna och talades alldeles för lite om matematik. Svenska elever är generellt duktiga på att prata men inte när det gäller matematik. Utifrån den tanken började vi arbetet med att skapa ett läromedel där alla får chansen att förstå och tillämpa matematikens grunder.  

En av utgångspunkterna var också att vi ville visa på matematikens användningsområden. Att få eleverna att känna att det de räknade var meningsfullt och viktigt. 

Tillämpa förmågorna
För att låta eleverna utveckla sina kunskaper har vi skapat ett unikt avsnitt till varje kapitel som vi kallar ”Tillämpa förmågorna”. Dessa är större uppgifter som tränar alla förmågorna och som kan omfatta allt från en lektion till en hela veckas arbete. Tanken är att uppgifterna skall stimulera eleverna att använda sina matematikkunskaper och få dem att inse vad de behöver arbeta mer med och varför.  Utöver detta finns det gott om övningar i boken som lämpar sig väl att samtala om och locka eleverna till diskussionen om matematik. 

Pippi och pluttifikationstabellen 
Jag brukar tala om ett så kallat Pippi-problem. Ja ni vet, när Pippi Långstrump börjar skolan för att kunna få jullov handlar hennes första lektion om ”pluttifikationstabellen”. Fröken frågar: ”Nå Pippi, vad blir fem och sju tillsammans?” Pippi frågar då om inte fröken själv kan det och fröken svarar lite frågande att ” Jo, det klart”. Då ställer Pippi den självklara och mycket viktiga frågan ”Men varför frågar fröken då?”.

Jag menar att svensk skola alltför ofta ställer kontrollfrågor istället för de frågor som verkligen engagerar eleverna. 

Olika vägar till ett problems lösning
Som undervisande lärare vet jag att när eleverna blir engagerade i en uppgift eller i ett problem så visar de också en stor färdighet i att verkligen diskutera detta. Tyvärr har denna färdighet fått stå tillbaka under många år inom matematiken. Jag menar inte att det inte finns några lärare alls som diskuterar matematik i svensk skola för det gör det men de är för få. Eftersom matematik är ett språk måste det också ges utrymme, gott om utrymme, att tala matematik. Att visa på att det finns flera olika vägar till ett problems lösning och att en av de viktigaste vägarna mot framgång är att våga misslyckas. 

My favorite fail
Ett sätt att öva detta är till exempel en övning som kallas ”My Favorite Fail”. Den går ut på att läraren ger klassen en ganska enkel men väl vald fråga som alla löser på en lapp. Läraren sorterar sedan bort alla de rätta lösningarna och fokuserar på de som blivit fel. Läraren väljer en lösning där det finns mycket matematik. Denna lösning skriver läraren sedan upp så att ingen känner sig utpekad men ägaren blir sedd. Klassens uppgift blir att hitta styrkor och svagheter i uppgiften samt rätta lösningen.  

Vikten av att våga göra fel och lära sig utifrån detta visar sig överallt idag. De företag som verkligen är innovativa är också mycket måna om att deras anställda får göra fel, så länge de lära sig av detta.

Jonas Hällebrand

 

Mondo matematik är ett helt nytt material för hela grundskolan som gör det enkelt och roligt att utforska matematikens möjligheter oavsett kunskapsnivå. Läs mer om nya Mondo matematik