Gästblogg Katrin Österberg: Från vision till verklighet - Den digitala utvecklingen ur ett rektorsperspektiv

Hur startar man upp en digital utveckling på skolan? Hur får man med alla på banan? Katrin Österberg är rektor i Simrishamn och gästbloggar idag om deras digitala resa och erfarenheter de gjort. På måndag medverkar Katrin på Gleerups After SETT-mingel om vägen till en digital skola.  

Det finns många sätt att starta en digital utveckling i en skola eller i en kommun, några är kloka att ta efter andra inte. Simrishamns kommuns igångsättning tillhör den senare kategorin.

Saknade tydlig plan 
Vi var så ivriga att komma igång att vi tidigt på vårterminen 2010 delade ut datorer till samtlig personal och flera klasser av elever utan att ha en tydlig plan klar. Några ur personalen tyckte detta var det bästa som hänt dem och anammade användandet av digitala verktyg direkt och implementerade detta i sin undervisning på många olika sätt. Medan andra troligen inte ens öppnade förpackningarna med datorer.

Ett digitaliserat ledarskap
Vi i skolledningen insåg snabbt att vi inte var ett gott föredöme, dvs vi var inte lika digitala som vi önskade att personalen skulle vara. Vi behövde föregå med gott exempel för att visa vägen och styra in de som var skeptiska på rätt bana. Tanken att det inte skulle gå att genomföra fanns inte, utan vi var övertygade om att detta var rätt väg att gå! Envishet är ett kännetecken för ledningsgruppen över skolorna i Simrishamns kommun.
Skolledningen började föra anteckningar digitalt, alla inbjudningar, kallelser var digitala. Vi slutade helt att dela ut information på papper och började göra powerpoint presentationer vid möte och konferenser för att visa vilket stöd dessa kan ge.

Utvecklade kollegialt lärande 
För att öka likvärdigheten och dra nytta av all kompetens som fanns i kommunen öppnade vi upp för samarbete ur ett F-9 perspektiv, alla åldersgrupper skulle göras delaktiga. Skolledarna ville prova att nå framgång genom att personalen lärde varandra, de som hade kommit långt kunde visa på alla de vinster de såg med digitala verktyg i sin undervisning till övriga, ett välutvecklat kollegialt lärande. 

Hur lockade vi till detta? Jo, frukostmöte anordnades på fredagar innan skolan började. Skolledningen bjöd på kaffe och bulle, pedagogerna bjöd varandra på mikroföreläsningar och konkreta tips samt fanns för varandra för frågor och delande av erfarenheter.

Dela-kultur grundades
Det kollegiala lärandet var ett faktum och kulturen att dela med sig grundades. Skolledningen var inte sena att ta tillfället i akt genom att ordna workshops, vilka leddes av de pedagoger som kommit längst. Vi satsade även på annan kompetensutveckling genom att skicka all vår personal på SETT SYD när detta startade i Malmö 2014 och då hade flera redan besökt SETT i Stockholm samt BETT i London. Genom dessa mötesplatser skaffade vi oss ett nätverk och blev inspirerade, delade goda och mindre goda erfarenheter.

Digitala läromedel
Vi började också använda digitala läromedel när vi gick in ett pilotprojekt med Gleerups, vilket också var en kompetensutveckling och en möjlighet att utveckla tanken om undervisningsmetoder.

På väg mot digitaliserad skolkommun
Idag har vi ett till ett från årskurs ett i Simrishamns kommuns samtliga skolor och vi är på väg att bli en digitaliserad skolkommun, några tycker säkert att vi har kommit långt men lite av vår tanke är att vi är ständigt på väg – framåt. Aldrig nöjda och aldrig klara, det finns alltid mer att lära och utveckla. Vi har också haft en rad fantastiska medarbetare som varit helt avgörande för dessa framgångar. I backspegeln så kan man lära sig att det hade varit klokt att ha en mer omfattande implementeringsplan för införandet av digitala verktyg men ibland måste man bara våga kasta sig ut och har man modiga politiker och skolledare så går det oftast bra.

Katrin Österberg rektor, Skolområde Simrislund, Simrishamns kommun

Måndagen den 30 oktober har du chansen att lyssna till Katrin Österberg på After SETT-mingel tillsammans med Caroline Sjölin, rektor på Apelgårdsskolan, Malmö, Jenny Nyberg, rektor på Oxievångsskolan, Malmö och Lotta Persson, Gleerups, som samtalar kring  Digital skola – från vision till verklighet.