Gästblogg: Många funktioner i digitala läromedel gynnar elever i grundsärskolan

På grundsärskolan i Sjöbo använder elever och lärare Gleerups digitala läromedel. Tillgång till filmer och bilder samt funktioner som uppläsning och förstoring är särskilt användbara för grundsärskolans elever. Här bloggar Sandra Andersson, rektor och Micke Johansson, IT-pedagog om sina erfarenheter av att jobba med digitala läromedel. 
 

Vi på grundsärskolan Sjöbo har fått möjlighet att testa Gleerups digitala läromedel i förhållande till vår elevgrupps behov. Pedagogerna har under våren arbetat olika mycket. Vi vill dela med oss av våra tankar gällande upplevelserna av Gleerups digitala läromedel, både styrkor och svagheter.

Smart uppbyggd portal
Vi upplever att Gleerups portal är väldigt smart uppbyggd med de olika läromedlen och att vi kan anpassa vilka vi delar ut till vilka elever. Vi tycker det är bra att inte eleverna kan se allt som Gleerups portal erbjuder på en gång, eftersom det skulle ge för mycket intryck. 

Vinst med filmer som fångar
Att få tillgång till de många filmerna och bilderna har varit en stor vinst i ämnen som NO och SO, det vill säga att hitta bra informativa filmer och bilder. Att kunna ta del av sagobilder och resonera och reflektera kring dem har varit positivt för eleverna i de yngre åldrarna, framförallt inom inriktning träningsskola.

Anpassar läromedlet för våra elever 
De svagheter vi sett med Gleerups digitala läromedel för just våra elever på särskola och träningsskola är att de är väldigt omfångsrika. Detta upplever vissa elever som jobbigt. En elev stängde direkt ner materialet när hen såg alla sidor i läromedlet, samma problematik finns i förhållandet till en fysisk bok. Vi var medvetna om att det digitala läromedlet inte var utformat speciellt till vår skolform och det märktes snabbt. Illustrationerna som finns för de lägre åldrarna blir för barnsliga för våra elever på högstadiet. Vi kan inte ta materialet rakt av, utan måste anpassa det utifrån våra elever.

Många funktioner som gynnar våra elever
Sammanfattningsvis finns det många finesser så som uppläsning, förstoring och markering som kan vara användbara för många av våra elever. 

Det som hade varit önskvärt är om till exempel en elev arbetar med en matteuppgift och rättar den, så ska det framgå vilket tal som är felaktigt. Det har tagit eleven lång tid att prestera sex tal och eleven bör få en snabb återkoppling. Vi kan se Gleerups digitala läromedel som ett komplement till övrig undervisning på enheten. Det ligger i pedagogernas händer hur de kan användas och utvecklas. 

Sandra Andersson, rektor 
Micke Johansson, IT-pedagog, grundsärskolan i Sjöbo