Gästblogg Maria Sandström: Mer teknik i skolan

Teknikämnet ska stärkas meddelade regeringen igår när de presenterade ett nytt förslag för stadieindelad timplan. Teknikämnet ges fler timmar i grundskolan, då regeringen slår fast att tekniskt kunnande är en demokratifråga. Idag gästbloggar Maria Sandström om just teknik i skolan och vikten av att lyfta teknikämnet. Hon är aktuell som författare till nya Utkik Teknik 4-6.

Trots att vi alla vet en hel del om fantastiska tekniska landvinningar finns det en fast inrotad och skev föreställning om vad tekniska yrken innebär. I rapporten På ingenjörsfronten intet nytt (Teknikföretagen 2016) redovisas svar om tekniska utbildningar och yrken från ca 8 000 ungdomar i åldern 14 -25 år. 

För få ingenjörer
Såväl flickor som pojkar säger sig vara intresserade av teknik, men väljer bort det på grund av dåligt självförtroende, särskilt i matematik. Enligt rapporten kommer Sverige om 15 år att sakna 35 000 ingenjörer. Läget är allvarligt och regeringen uppmanas att tillsätta en kriskommission. Flickorna identifieras som en särskilt intressant grupp, eftersom andelen kvinnor på svenska ingenjörsutbildningar idag endast är 29 procent. I många andra länder är andelen kvinnor betydligt högre. Sverige tycks ha hamnat på efterkälken. 

Åtgärder
Problemet är inte nytt. Tidigare satsningar har handlat om samarbete skola-näringsliv, sommarskolor för flickor, stimulansdagar vid Science centers, stipendier till skolor som vill utveckla verksamheten, gratis läromedel, lärarfortbildning, uppfinnartävlingar etc. Antalet studenter, särskilt kvinnor, som väljer teknikutbildningar är ändå fortfarande lågt.  Tekniska utbildningar måste marknadsföras som intressanta möjligheter som leder till bra jobb inom en rad viktiga områden.

Skolans roll
Grundskolans roll kan inte nog betonas. Eleverna måste engageras och redan i unga år få en undervisning med möjlighet att själva och tillsammans med andra lösa teknikrelaterade problem. Ungdomarna behöver även diskutera och jämföra olika lösningar på ett och samma problem. Utmaningarna ska vara varierade och med svårighetsgrad lagom för elevernas ålder och mognad. Lärarna utgör en viktig resurs och gör ett bra jobb - men behöver stöd. Ämnet måste få lov att kosta en slant. Skolans ledning behöver satsa på fortbildning av lärare, upprustning av lokaler samt inköp av aktuell litteratur och modern materiel.  Vid skolor med genomtänkt teknikundervisning är ämnet populärt och skapar engagemang hos elever och personal. Tyvärr finns enligt Skolinspektionens rapport (2014) stora brister. Ämnet har ännu inte, 35 år efter införandet, fått någon tydlig plats. På sina ställen lever traditioner från det gamla tillvalsämnet kvar medan man vid andra skolor har valt att läsa teknik som tillämpad NO. Inget av dessa upplägg är bra. Tekniken kan gärna vara integrerad i teman med andra ämnen, men måste ha egen identitet. 

Möten med verkligheten 
Kommunerna bör utveckla idéer för samarbete skola - näringsliv så eleverna kan få uppleva teknikämnet ”på riktigt”. Arbetsplatser och näringslivsrepresentanter kan levandegöra och verklighetsanknyta undervisningen via studiebesök, praktik och gästföreläsare. Det finns forskning som visar att förebilderna inte behöver vara ”supermänniskor” med fantastiska och unika karriärer eftersom ungdomarnas självförtroende då kan skadas. Möten med ”vanliga” människor som arbetar med teknik kan ge starka intryck och göra skillnad. Det är bra att bygga saker av tomma mjölkkartonger och glasspinnar, men det räcker inte för att inspirera elever att välja ingenjörsyrket i ett modernt datasamhälle. Eleverna måste via god undervisning, modern utrustning och aktuella läromedel få kunskaper i och om teknik – från datorer och programmering till hur maten vi äter produceras och hur samhällen byggs upp.

Maria Sandström
Maria Sandström har utvecklat teknikutbildningarna för lärarhögskolan vid Malmö högskola och har byggt upp ett regionalt nätverk för lärare i teknik. Med lång erfarenhet av undervisning i NO och teknik i grundskolan driver hon Facebooksidan Teknikämnet i skolan.

Läs mer om boken Utkik Teknik av Maria Sandström och Anna Wirstedt

Provläs den interaktiva boken Utkik Teknik 

Läs om boken Undervisa i teknik – för lärare F-6 av Myrtel Johansson och Maria Sandström

Läs mer om regeringens satsning på teknikämnet

Tips: 
Lyssna gärna på Sommar i P1 med Danica Kragic Jensfelt, robotikprofessor vid KTH som tar upp robotars möjligheter i framtiden, exempelvis för personer med funktionsnedsättning. 

Gå med i Facebooksidan Teknikämnet i skolan