Gästblogg Runby skola: Digitalisering utifrån ett elevperspektiv 

Hur kan digital teknik förändra arbetssättet i skolan så att det blir så bra som möjligt för alla elever? Runby skola i Upplands Väsby är en av skolorna som deltar i forskningsprojektet, Det digitala lärandets möjligheter, som drivs av Gleerups tillsammans med Samsung och Atea. Här gästbloggar några av lärarna på skolan om hur digitaliseringen förändrar undervisningen och ger eleverna nya möjligheter.
  

Muntliga redovisningar har för många elever genom tiderna ofta varit förknippade med oro och en klump i magen. Att stå inför sina kamrater med allas blickar vända mot dig och veta att du måste redogöra med början, innehåll och slut. Ha koll på kroppsspråket samtidigt som du ska ha ögonkontakt. Veta att du kommer att bli bedömd av dina kompisar. Rädslan för att säga fel, oron att någon ska skratta. 

Utmaning för många elever
Detta är en otroligt stor utmaning och för många är det nästintill en omöjlighet. Detta har inneburit att många elever inte har kunnat visa eller göra sig själva rättvisa i en situation där man behöver visa sin kommunikativa förmåga. 

Digitala resurser berikar undervisningen
Eftersom det här är en så viktig förmåga att träna på då man behöver denna förmåga i arbetslivet har vi funderat mycket på HUR vi ska ändra vårt arbetssätt för att göra det så bra som möjligt för alla elever. Efter det att vi har kommit med i forskningsprojektet Det digitala lärandets möjligheter
har många nya dörrar öppnats. Vi har genom kollegialt lärande tillsammans utökat våra redskap inom olika redovisningsmöjligheter och vårt sätt att använda digitala resurser på ett sätt som berikar undervisningen.

Filmade redovisningar
Redovisningsmöjligheterna på Runby skola, idag, efter digitaliseringens inträde, innebär en tryggare och lugnare situation för eleverna. I SO arbetar eleverna till exempel med filmatiseringar med hjälp av appen Power Director. Här kan eleverna på ett lustfyllt sätt filma berättelser från Bibeln. På engelskan ges eleverna möjlighet att simulera en vistelse i den engelskspråkiga världen genom att filma i GreenScreen. Idrottslärarna använder sig av film för att dokumentera elevprestationer vilket i sig kan ses som en redovisning. Dessa skapar dessutom en rättvisare bedömning då läraren kan göra bedömningar utanför lektionstid och titta om och om igen. 

3D-utskrifter
Visst förekommer fortfarande presentationer live men med hjälp av digital teknik kan dessa presentationer underlätta för den redovisande eleven. Dessutom landar åhörarnas blickar på en presentation med proffsig layout. Detta används i ämnet svenska där eleverna gör bokpresentationer med hjälp av Google App presentationer. Inom teknikämnet kan ett arbetsområde resultera i en 3D utskrift efter ritning och programmering i programmet Tinkercad. På vår skola har elever presenterat olika förslag till möbler att ha i skolmiljön, genom 3D utskrift. 

Fördelarna med ovanstående är att fler elever kan visa sina muntliga förmågor på ett mer rättvist sätt och att de får känna att de lyckas. Ännu en vinning är att elever med särskilda behov inte behöver sticka ut utan är en som alla andra med digitala hjälpmedel. 

Paula Sjöstrand, Mikael Stjerna och Therese Öberg,
Runby skola i Upplands Väsby

Se filmen Det digitala lärandets möjligheter - Följ med till Runby skola

Om projektet Det digitala lärandets möjligheter:
13 högstadieklasser på fem skolor runt om i Sverige har fått tillgång till kompetensutveckling, teknik och digitala läromedel för att få förutsättningarna att kunna genomföra en digitaliseringsprocess. Forskningsprojektet följs av Åke Grönlund, professor i informatik och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik. Målet med projektet är att generera nya kunskaper och insikter om hur vi kan lyckas med digitaliseringen av skolan.

Medverkande skolor:
Vålbergsskolan i Karlstad kommun
S:t Olofs skola i Sigtuna kommun
Strömsnässkolan i Markaryds kommun
Runby Skola i Upplands Väsby kommun
Björkenässkolan i Löddeköpinge kommun