Gästblogg Siv Strömquist – Prokrastinering verkar ha blivit ett modeord

Siv Strömquist skriver idag på vår gästblogg om skrivande och skrivstrategier med fokus på den ständigt aktuella frågan: Hur kommer man igång? 

 

Siv Strömquist är docent i nordiska språk vid Uppsala universitet och författare till böcker om skrivande och språkriktighet. Under många år svarade hon också på läsarnas språkfrågor i Svenska Dagbladet. På Gleerups har hon gett ut klassikerna Skrivboken och Konsten att tala och skriva. 
 

I mitt skrivande, forskande och undervisande liv har det mesta kretsat kring konsten att skriva. När jag under arbetet med min doktorsavhandling (en elevspråksundersökning med styckeindelning i fokus) kom i kontakt med den klassiska retorikens textbildningsmodell var fröet sått. Här, i antikens uppfattning att allt textskapande är en arbetsprocess som kan delas in i olika stadier, fanns förutsättningarna för en modern syn på skrivandet, ett synsätt med tydliga didaktiska implikationer.
 

Med den här synen på skrivandet förstår man varför det så ofta kan kännas svårt att skriva. Inte bara för ovana skribenter.

Skrivstrategier
Allt skrivande omfattar ett antal olika arbetsmoment, ett antal problem att lösa. Allt från den inledande analysen av skrivuppgiften via materialinsamling och formulering till bearbetningen av den färdiga texten. 


Att ha tillgång till strategier för detta arbete är naturligtvis viktigt för den som känner sig obekväm i sitt skrivande. Men också för professionella skribenter och, inte minst, för den som ska undervisa i skrivandets konst. Tillgång till strategier är en förutsättning för bra texter.

Strategierna är av olika slag. En del, som de man behöver i formuleringsarbetet, är helt enkelt regler. Skrivregler. Andra är mindre handfasta. Som de ofta efterfrågade tillvägagångssätten för att komma i gång med själva skrivandet. Här handlar det mer om tips och goda råd.

Prokastinering
ett modeord
Prokrastinering är i dag något av ett modeord. Men det ordet står för, att man skjuter upp sådant som måste göras, är inte något nytt. Det är en verklighet som alla som skriver ständigt brottas med. Oavsett hur mycket research man gjort, hur mycket material man har, så är det likadant varje gång. Det tar emot. Man vill inte börja.

Det är då man städar skrivbordet, klipper gräset, tvättar bilen eller går ut med hunden och så vidare i all oändlighet. Och så är det plötsligt dags för lämning ...


Ordet lämning – eller deadline som det också kan heta (även på svenska!) – leder fram till ett annat i sammanhanget viktigt ord: tidspress. Det vet vi alla att tidspress kan göra underverk när det gäller att komma igång med en skrivuppgift. Men det är en tveksam strategi eftersom den går ut över möjligheterna till bearbetning av texten.

Börja skriva
Bättre tips finns. Varför inte helt enkelt börja skriva? Om vad som helst. Det är ett gammalt, klassiskt råd för att få igång formuleringsmaskineriet.


Bättre ändå, tycker jag, är att förutsättningslöst börja skriva om något som har med den aktuella skrivuppgiften att göra. Man kan ju alltid intala sig själv att nu börjar jag skriva om det här, men detta är inget som jag ska använda; jag provskriver lite, sedan börjar jag på allvar. Ofta går sådant  inledande, tentativt skrivande mycket bra att använda när det sedan är dags för den slutgiltiga texten.

Ett viktigt tips i det här sammanhanget är att man ska frigöra sig från det gamla rådet att man ska börja från början, för "då kommer resten av bara farten". Det är en myt. Man måste inte alls börja från början. Man ska börja skriva om det man kan bäst, är mest intresserad av eller vet mest om. Då är det lättast att komma igång. Och så småningom är det ju bara att placera in det man just skrivit i den planerade textstrukturen.

Ett knep som jag själv ofta använder är att jag plågar min omgivning med mina överhängande skrivuppgifter. Jag pratar om dem. Att tala fram innehållet i en text underlättar mycket när det sedan är dags för den skriftliga utformningen. Det gäller bara att hitta personer som har tid att lyssna ...

Att skriva är så mycket mer än att skriva. Men, jag lovar, arbetsprocessen underlättas om man har tillgång till fungerande strategier. Oavsett om det gäller detaljer som val av ord och skiljetecken eller övergripande insatser som strukturering av texten eller – konsten att komma igång.      

Siv Strömquist


Läs mer om Siv Strömquists skrivhandöcker Skrivboken och Konsten att tala och skriva


Andra aktuella böcker av Siv Strömquist är Vart är vart på väg? (Norstedts 2011) och Skiljeteckensboken (Morfem 2013).