Gästblogg Sofie Nilsson: Från analog till digital, en process i nöd och lust!

Vad krävs för att övergången från analog till digital skola ska lyckas? Idag gästbloggar Sofie Nilsson, lärare på Vålbersskolan, om den digitala förändringsprocess skolan är mitt uppe i. Vålbergaskolan är en av fem skolor som deltar i forskningsprojektet,  Det digitala lärandets möjligheter, som  Gleerups driver tillsammans med Samsung och Atea. 
 

För ett år sedan gick Vålbergsskolan med i ett forskningsprojekt, Det digitala lärandets möjligheter. Projektet innebär att eleverna i nuvarande årskurs åtta och undervisande lärare fick var sin surfplatta och tillgång till Gleerups digitala läromedel samt att fem klassrum utrustades med Interactive Whiteboards. Projektet blev startskottet för Vålbergsskolans digitala make-over! 

Digital tillgång tidigare undermålig 
Före projektet hade varje arbetslag, bestående av fyra klasser från årskurs sex till nio, tillgång till 10 elevdatorer. Elever i behov av anpassning hade tillgång till egna elevdatorer eller paddor, men totalt sett var den digitala tillgången undermålig. Vi löste tillvaron genom att skapa mer eller mindre fungerande databokningssystem eller snarare en först till kvarn pedagogik.
 
Förändringsprocess med nya digitala möjligheter
Nu är vi inne i en förändringsprocess där vi har helt nya digitala möjligheter! Förändringen utmanar intellektuellt, pockar på ständig uppmärksamhet och påverkar känslomässigt; den skapar både glädje och frustration. Det kan kännas som att ständigt vara i händerna på en sexåring! En sexåring är supersmart i många avseenden men kan samtidigt vara fullständigt ologisk, exempelvis vägra sätta på sig stövlar när det regnar! Trots ihärdiga försök lyckas du inte övertyga ungen! 

Att anamma ny teknik i skolan har likheter med att hantera en sexåring. Ibland går det framåt, du lyckas, har flow, dina elever når både kunskapskrav och ökar sin digitala kompetens! Sen kommer bakslagen: programmen krånglar, inloggningar glöms bort, böckerna laggar, delningarna lyckas inte, texter sparas inte och allt blir bara trotsigt, stressigt och jobbigt!  

Struktur, tydliga mål och kollegialt lärande 
En förändringsprocess kräver struktur, tydliga gemensamma mål och kollegialt lärande för att vända digitala motgångar till ett lärande att utvecklas från. Inblandade lärare och rektor i projektet på Vålbergsskolan träffas regelbundet för att utbyta kunskaper och idéer. Vi har ett ständigt pågående samtal kring våra digitala utmaningar och vi ber varandra om hjälp. En delarkultur har skapats organisatoriskt och genom våra egna intressen. 

För att övergången till digitala läromedel ska bli så bra som möjligt har vi efterfrågat och tagit emot utbildning från Gleerups. Vi försöker även delta i forum där digitala läromedel presenteras och diskuteras och delar sedan våra erfarenheter med kollegor på skolan.  

Framtida utmaningar
Våra framtida utmaningar ligger både i att hitta bra metoder för användandet av de digitala läromedlen kombinerat med våra digitala plattformar, Office-365, samt att skapa en balans mellan en snabb digital utveckling och behov att stanna upp och reflektera. Vi ställs inför många frågor, så som: ska vi länka in till läromedlet från Class Notebook eller ska vi bygga ut materialet genom tilläggsfunktionen i Gleerups digitala läromedel? Genom en fortsatt god kontakt med Gleerups i kombination med ett organiserat kollegialt lärande så kommer Vålbergsskolans resa från analogt till digitalt upplevas mer lustfylld trots lite trots på vägen!

Sofie Nilsson, Projektledare för Det digitala lärandets möjligheter, Lärare i SO och engelska årskurs 7-9, Förstelärare i SO, Vålbergsskolan Karlstad

Läs mer om projektet Det digitala lärandets möjligheter.