Gästblogg Stenkulaskolan: En Apple Distinguished School – med IKT förbättras förutsättningarna för eleverna 

På Stenkulaskolan i Malmö har införandet av digitala läromedel skapat kollegialt lärande över ämnesgränserna. För eleverna har tillgängligheten till digitala läromedel och andra verktyg hemifrån lett till högre måluppfyllelse. Här bloggar läraren Emma Abrahamsson om arbetet med att förbättra förutsättningarna för eleverna att bli konkurrenskraftiga i en alltmer digital värld.


Stenkulaskolan i Malmö är en F-9 skola med visionen att bli Sveriges ledande IKT-skola. Vi har redan kommit en bit på vägen då vi i november i år blev en Apple Distinguished School. Vi är alltså en av de 400 skolor i världen som Apple anser som de mest innovativa. Skolan har ett starkt utvecklingsfokus och IKT är ett av våra fokusområden. Tillsammans förbättrar vi förutsättningarna för våra elever att lyckas och bli konkurrenskraftiga i en alltmer digital värld. Vi strävar efter att se IKT som en katalysator för att arbeta med våra övriga tre prioriterade utvecklingsområden. 

Språkutveckling fokusområde 
Då Stenkulaskolan är en skola där 97% av eleverna har annat modersmål än svenska är ett av våra prioriterade utvecklingsområden Språkutveckling. Bedömning för lärande och lärmiljö är våra övriga fokusområden. Genom att arbeta med bland annat digitala skrivmallar, responsmallar och exit tickets arbetar vi med hjälp av IKT. Själva lärmiljön förändras och förbättras i både rasthallar och klassrum genom att t ex skapa ”augmented reality” på bilder och kartor runt om på skolan. 
 

Skapa samsyn på skolan 
Vi är i en stor utvecklingsfas där vi arbetar för att skapa samsyn på skolan. Att få olika arbetslag och olika stadier att komma närmre varandra så att man var som helst på skolan känner igen sig och vet att man är på en och samma skola. I denna strävan har IKT haft en central roll. Dels genom att vi arbetat med att få all personal på skolan att bli Apple Teacher och på så sätt behärska några gemensamma appar. Även genom att vara med i pilotpojekt med Gleerups och använda Gleerups digitala läromedel har hjälpt oss att skapa den här samsynen. 

Digitala läromedel skapar kollegialt lärande över ämnesgränser
Från och med i år har alla på skolan tillgång till Gleerups digitala läromedel och detta innebär att lärare i t ex engelska över hela skolan kan diskutera innehåll och progression utifrån ett gemensamt läromedel. Men även att lärare i olika ämnen kan stötta varandra i undervisningen eftersom läromedlet är uppbyggt på samma sätt. Detta möjliggör samtal och lärande av varandra som tidigare inte var möjligt då vi utgick från helt olika läromedel. För våra elever skapar både Apple Teacher och Gleerups trygghet och igenkänning ända från förskoleklassen upp till årskurs nio. 

Engagerade pedagoger vill motivera elever
Att komma dit vi är idag hade inte varit möjlig utan alla de drivna, nyfikna och öppensinnade människorna på vår skola. Skolan är fylld av engagerade pedagoger som hela tiden vill utmana sig själva. Pedagoger som drivs av att utveckla sig för att motivera elever och för att ge dem förutsättningar som många andra tar för givet. Från förskoleklassen upp till årskurs nio har eleverna arbetat med programmering och för många är det ett arbete som pågår hela tiden. 

Digitala verktyg stöd för anpassning
Vi har elever som lär sig ordklasser med hjälp av att skapa digitala böcker och andra som spelar in sina redovisningar med hjälp av appen Clips. En app som även skriver ut allt eleven säger under inspelningen. Detta kan utgöra ett stöd för de elever som av olika anledningar har svårt för att skriva. Vi har lärare som arbetar med flippat klassrum, där de t ex spelar in sig själva när de löser de svåra matematiktalen. Eller förklarar centrala begrepp med både ljud och bild för de elever som har svårigheter att ta till sig texter. 

Tillgänglighet hjälper elever nå högre måluppfyllelse
Eleverna har tillgång till detta både på lektionstid och hemma och det har hjälpt elever nå högre måluppfyllelse. Överhuvudtaget arbetar många på skolan i iTunes U vilket är en fördel för eleverna som då kan nå, inte bara Gleerups digitala läromedel hemma, utan även allt annat material som visas på lektioner i form av filmer, presentationer eller tankekartor.

Skapa en skola som matchar eleverna
Sist men inte minst, de viktigaste individerna: eleverna. Som, till skillnad från många av oss, växt upp med en smartphone i handen. Som ägnar stora delar av sin tid till att kommunicera eller underhålla sig själv genom internet. Det är de som ställer dessa digitala krav på oss. Vi måste kunna skapa en skola och en undervisning som matchar deras fritid. Samtidigt måste vi kunna utmana dem till att använda sina digitala verktyg på bästa sätt och på rätt sätt. 

Nästa steg i vår digitala resa
Därför är nu vårt nästa steg i vår digitala resa att skapa liknande förutsättningar för eleverna att lära från varandra som personalen lär från varandra. Vi gör detta genom att utarbeta ett iPal-program. Ett program där även elever ska kunna bli “experter” och certifierade i olika appar. Våra iPals ska lyftas fram och bli synliga på skolan, och på så sätt kunna hjälpa, men även inspirera sina kamrater. På så sätt blir alla på skolan delaktiga i att skapa Sveriges ledande IKT-skola, Stenkulaskolan. 

Emma Abrahamsson, Förstelärare IKT, Stenkulaskolan

Följ Stenkulaskolan på twitter: @stenkulaskolan

Följ Emma Abrahamsson på twitter: @EmmaViqueAbra