Gästbloggare Andreas Rahm Eriksson: Digitalisering som främjar lärandet

Andreas Rahm Eriksson är IT-pedagog på Råbergsskolan i Sigtuna kommun och driver bloggen itpedagogeek.se. Råbergsskolan är en 1:1-skola där alla elever har en egen enhet och eleverna använder sig av Gleerups digitala läromedel. Idag skriver Andreas om sin egen resa i skapandet av en digital skola. 
 

Innan min lärarutbildning hade jag bestämt mig för att bli lärare i hem- och konsumentkunskap. Mitt intresse av matlagning gjorde valet lätt. Däremot var min andra specialisering inte helt självklar. Jag hade hört talats om IKT men tänkte hela tiden att det var dumt att välja detta då jag redan var utbildad systemtekniker. Jag kunde ju redan IT. Det var först efter ett samtal med Lasse Sundberg som då arbetade på Uppsala Universitet som jag insåg att kursen IKT- och lärande handlade om pedagogik med hjälp av IT och inte i det tekniska i sig självt. 

IT kom på köpet 
Idag är jag glad att jag specialiserade mig inom IKT- och lärande. 105 högskolepoäng senare känner jag mig rustad och redo att arbeta med IT för att främja lärandet och arbeta med morgondagens teknik men de allra flesta måste förhålla sig till IT på ett helt annat sätt än jag och jag vet att många lärare tycker att IT är jobbigt och jag förstår dem! Jag kan tänka mig att det för vissa är som den gången jag fick vikariera i spanska. Min spanska är minst sagt kraftigt begränsad förutom några intränade artighetsfraser. Lärare idag förväntas kunna IT men det är inte många som fått någon direkt utbildning. Ingen skulle acceptera att lärare i svenska saknade behörighet. Hur ska vi då göra för att skapa en digital skola?

Rektorn viktigast för en lyckad IT-satsning
Den viktigaste personen för en lyckad IT-satsning är skolans rektor vilket också flera stora aktörer nu insett. Utan mandat ett genomföra ett kontinuerligt och mätbart utvecklingsarbete är chanserna att lyckas små. IT har tyvärr lägre status än trygghetsarbete, BFL och läsutveckling så en rektor måste våga lägga tid på det här arbetet. Kollegialt lärande i grupp fungerar bara om alla är på samma nivå. För att få med sig de som inte kommit så långt med IT krävs enskild handledning och stöttning även när arbetet sedan ska genomföras av pedagogerna i klassrummet. 

Digitala läromedel ger större frihet
Jag kan faktiskt stolt titulera mig som läromedelsförfattare! I slutet av min lärarutbildning gjorde jag en studie om vilket innehåll lärare ville ha på en digital lärresurs. Det var så HK-portalen föddes, mest för att det fanns så få läromedel i mitt ämne så jag bestämde mig helt enkelt för att göra ett själv. 2014 fick jag ta emot Digitala Akademins pris för ”årets lärresurs”. Digitala läromedel är något jag alltid föredragit eftersom det ger en större frihet att illustrera materialet istället för endast text och bild. Dessutom kan jag snabbt uppdatera om något behöver ändras eller läggas till. Läromedel är viktiga men ett bra läromedel är inte bättre än vad en pedagog gör det till. Så vad är egentligen ett läromedel? Om du frågar mig kan det vara precis vad som helst. Det är pedagogens skicklighet som avgör detta. McDonald’s hemsida kan lika gärna vara ett läromedel som en analog lärobok. Lek gärna med tanken och se hur många uppgifter du skulle kunna skapa och vilka förmågor eleverna skulle träna på av en hemsida som exempelvis McDonald's.

Talsyntes i digitala läromedel används dagligen
Gleerups och andra leverantörers digitala läromedel ”betar av” de allra flesta kunskapsmålen och det är skönt att ha alla läromedel på en och samma plats vilket också flera elever berättat om när vi utvärderat arbetet. Talsyntesen som bland annat finns i Gleerups digitala läromedel används dagligen av nästan hälften av eleverna, även de som inte är i direkt behov av det. Lärare tycker också att det är bekvämt att ha ett läromedel att luta sig tillbaka mot, inte minst när idétorkan slår till. I vår undersökning på skolan vill 50 % ha digitala läromedel jämfört med de 30 % som föredrar böcker. De resterande 20 % har svarat
”vet ej”.

Skolor snålar med digitala läromedel
Bra digitala läromedel måste få kosta. Under mina år som IT-pedagog har jag märkt att skolor tenderar att snåla så fort något läromedel är digitalt. Så får det inte vara! För att förenkla inköp, som för övrigt kan vara väldigt krångliga i skolvärlden, måste det finnas enkla system för detta som inte kräver kreditkort och en massa byråkrati. Webbaserade läromedel som går att använda i en browser har en stor fördel då de fungerar på alla enheter. Går det dessutom att ladda ner material för att slippa eventuellt sega nätverk är det ännu bättre. Digitaliseringen är över oss och vi måste anpassa vår skola för att möta den på ett sätt som främjar lärandet, sparar oss tid och förbereder oss inför framtiden, annars kan vi lika gärna gå tillbaka och vara analoga igen. 

Andreas Rahm Eriksson

Jag bloggar vanligtvis på itpedagogeek.se där jag delar med mig av mina tankar kring IT och skola. Välkomna dit!

Följ mig på twitter:@itpedagogeek