Gleerups arrangerar seminarier på BETT i London

 

 
BETT är världens största mässa om IT och lärande och given mötesplats för intressenter av digitala lösningar för skola-och utbildningssektor.
 
I år hålls mässan den 30 januari – 2 februari och på plats i London arrangerar tidskriften Datorn i Utbildningen ett seminarieprogram tillsammans med flera svenska samverkanspartners. Syftet är att dela med sig av olika perspektiv och berättelser om digitaliseringen i svensk skola. Implementeringen av digitala verktyg som en del av svenska skolelevers vardag kommer att belysas.
 
Seminarierna är öppna för deltagare i den resa som arrangeras till BETT-mässan av tidskriften Datorn i Utbildningen.
 
I ett av seminarierna, Digitala läromedel och lärverktyg – för ökad kvalitet och engagemang, medverkar Karl Oskarskolorna och Gleerups Utbildning i en diskussion om bl.a. hur en framgångsrik implementering av digitala lärverktyg går till och hur Gleerups interaktiva böcker stödjer kvalitetsarbetet och ger den professionella pedagogen ett nytt verktyg för lärande.
 
Seminariet vänder sig i första hand till lärare, utvecklingsledare och skolledare inom gymnasieskolan och grundskolan åk 7-9 och ställer frågor som kommer att diskuteras är till exempel:
 
Hur kan en-till-en-satsningen bli en pedagogisk resa som ger ökad kvalitet och bättre resultat? Hur kan de dagliga lärsituationerna både vara individuellt anpassade och flexibla, och samtidigt leda eleverna mot styrdokumentens mål? Hur leder datorn tillsammans med interaktiv bok till högre måluppfyllelse? Hur arbetar lärare praktiskt med kombinationen webbens frihet, egenutvecklat material och förlagsproducerat material som är byggt kring en genomtänkt struktur och progression mot kursplanemål?
 
Seminariet hålls torsdagen den 31 januari klockan 10.30–11.30 och 14.30–15.30.
 
Medverkande: Lars Åkerblom, vice VD på Gleerups, och Marcus Anders, konceptutvecklare interaktiva böcker på Gleerups, Per-Ola Jacobsson, skolchef vid Karl-Oskarsskolorna.