Gleerups arrangerar seminarier på Framtidens lärande 16-17 maj

 

Framtidens lärande – här och nu! möts skola, myndigheter, politiker, forskare, IT-branschen och producenter av digitala lärverktyg för erfarenhetsutbyten och samtal om skolans utveckling med stöd av IT.
 
De två dagarna på Stockholm Waterfront den 16-17 maj är fyllda av inspirationsmöten, seminarier och workshops. Gleerups deltar i Framtidens lärande både som arrangör av flera seminarier och som  utställare.
 
Smarta lärverktyg sparar lärartid
Seminarierna ger möjlighet att få veta mer om två digitala lärverktyg och hur de konkret används ute i klassrummen. Dels Mattesmart som är ett nytt och unikt verktyg för att göra hela matteundervisningen smartare och dels om hur interaktiva böcker sparar lärartid och ökar elevmotivationen i klassrummet.
 
Detaljer om tid och plats för seminarierna finns i konferensprogrammet som du kan läsa här. Gleerups finns också bland utställarna i monter 9C. 
 
Om Framtidens lärande
Framtidens lärande arrangeras av Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Universitets- och Högskolerådet och Stiftelsen DIU, i samverkan med: SKL, Folkbildningsrådet, UR, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och många fler.