Gleerups blir ny partner till Guldäpplet

 

Guldäpplet är ett lärarstipendium som årligen delas till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet startades av Datorn i utbildningen och nu går Gleerups Utbildning in som ny partner och medverkar i juryn. 
 
Skolans digitalisering går i en rasande fart och alltfler skolor väljer tekniska lösningar för undervisningen. Tyvärr saknas ofta tillräckligt med pedagogiskt innehåll och att det gör att datorer, surfplattor, smartphones etc. inte alltid integreras i undervisningen på ett önskvärt sätt. 
 
Men i takt med att fler och fler klassrum blir digitala så har utvecklingen gått från att fokusera på teknik till integration, pedagogik och innehåll. 
 
En partner som arbetar med innehåll
Ett nytänkande innehåll är en viktig beståndsdel i ett förnyat lärande och dagens skola kräver nya typer av digitala lärverktyg, inte digitala kopior av tryckta böcker.
 
– Det finns en stark och spännande sammansättning av partners till Guldäpplet sedan innan, men det har saknats en pusselbit, en partner som jobbar med innehåll kopplat till IT i undervisningen, förklarar Åsa Steholt Vernerson, VD för Gleerups. Vi vill bidra till Guldäpplet med denna viktiga pusselbit.
 
Gleerups är en av Sveriges ledande leverantörer av nya digitala lärverktyg som ger lärare och elever förbättrade möjligheter till individualiserat och interaktivt lärande, berättar Åsa Steholt Vernerson.
 
– Med detta som bakgrund är vi säkra på att vi kan bidra med fler infallsvinklar i arbetet med att utse pedagoger som förnyar lärandet med stöd av IT.
 
Sedan tidigare är även Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB och Netsmart AB partners till Guldäpplet.