Gleerups bok Sociala relationer har vunnit pris!

Boken "Sociala relationer i arbetslivet"  har tilldelats pris för 2011 års bästa HR-bok i kategorin Årets akademiska pris! Motiveringen lyder: En avhandling som ger upphov till reflektion över hur viktiga de sociala relationerna är för individen. Genom att öka kunskapen om dessa kan man skapa bättre förutsättningar till exempel vid organisationsförändring. Att ha en gemenskap och struktur är extra viktigt vid förändringar.”