Gleerups interaktiva böcker har blivit oumbärliga i undervisningen

Denna vecka bloggar Stockholm Science and Innovation School på vår pilotblogg. Skolan ligger i Kista och är en gymnasieskola med inriktning på teknik som bedrivs i samverkan med globala företag samt KTH och Stockholms universitet. Här berättar tre av lärarna om sina erfarenheter av att använda Gleerups interaktiva böcker i sin undervisning.  
 

Håkan Tallgren, lärare i engelska och samhällskunskap:
En fördel med att använda digitala läromedel är den stora mängden material som enkelt finns att tillgå för eleverna. Eftersom det i Context, den interaktiva boken i engelska, finns flera olika typer av övningar till varje text, med många uppgifter totalt sett, är det enklare att planera och individualisera undervisningen än med traditionella, pappersbundna arbetssätt. 

Enkelt att jobba på egen hand
Istället för att i förväg avgöra hur långt hela klassen ska hinna, eventuellt med en back-up-plan i form av uppkopierat material för snabba elever, är det enkelt att låta eleverna arbeta på egen hand under en viss tid. Vissa kommer då att hinna längre, och alla kanske inte väljer exakt samma övningar, men de arbetar alla utifrån en gemensam ram. I läromedlet finns också en del externa länkar och liknande som gör att eleverna snabbt kan hitta nya infallsvinklar om de har tid över. 
 
Göra arbetet smidigare
Något som skulle göra arbetet ännu smidigare vore om det fanns utrymme att besvara frågorna till texten direkt i läromedlet, istället för att eleverna ska skriva för hand eller öppna ett externt dokument varje gång. Då är det också enklare för eleverna att komma åt sina svar om man exempelvis ska gå igenom dem nästa lektion, vilket snabbar upp processen i klassrummet.
 

Jenny Archer, lärare i matematik, fysik och teknik:
Tydliga filmer används regelbundet
Gleerups interaktiva böcker har blivit oumbärliga i min undervisning. Jag undervisar matematik och fysik på gymnasiet och det är fantastiskt att kunna få upp kursboken direkt på vita tavlan, förstora upp ett diagram eller en formel och rita och skriva så mycket jag vill runt omkring. De små filmerna som finns använder jag också regelbundet – de är tydliga och långsamma (vilket gör att eleverna skrattar ibland). Tempot är ändå bra eftersom även de svagare eleverna har en chans att hänga med. Jag använder också regelbundet de digitala flervalstesterna som finns i Impulsböckerna. Ibland får eleverna göra dem enskilt som repetition, ibland gör vi dem i helklass.

Vill erbjuda material som passar olika elever 
Egentligen skulle jag vilja ha både pappersboken och den digitala boken för att kunna erbjuda material som passar olika elevers behov. Ett av de största problemen med den digitala boken är att eleverna upplever att det är svårare att koncentrera sig när de ska läsa i den. Dels är det alltid svårare att läsa från en skärm än i en riktig bok, dels blir många elever distraherade av annat som lockar på en dator. Å andra sidan passar den digitala boken bättre de elever med lässvårigheter som behöver uppläst material.

Sammanfattningsvis är jag nöjd med digitala böcker och vill gärna fortsätta att använda mig av dem.
 

Mattias Wickberg, förstelärare, undervisar i engelska, svenska, kommunikation och gränssnittsdesign: 
Kan lägga till eget material 
Mitt förhållande till läroböcker har alltid varit något problematiskt. Emedan jag tycker att bra läromedel verkligen kan vara ett bra stöd i undervisningen, så tycker jag aldrig att jag hittar läromedel som jag är nöjd med, och det slutar alltid med att jag lämnar läromedlet åt sidan och plockar ihop min egen komposition av material. Men Gleerups är inne på rätt spår. Här kan jag på ett naturligt sätt lägga in annat material i läroboken så att exempelvis Enheduanna faktiskt får vara med i litteraturhistorien.
 
Dela material vidare
Men det är kanske mer än så. Ett utav de stora bekymren som jag anser att vi har inom skolan är att så många lärare sitter på eget material som aldrig kommer ut och sprids – och där har Gleerups tänkt till och skapat en plattform för att dela dessa material kopplat till olika läromedel.
 
Jag ska inte säga att jag är frälst vad gäller läromedel, med de här två åren med Gleerups har fått mig att se att de kan vara ett stöd för min undervisning som jag så småningom inte kommer vilja vara utan.
 

Läs mer om Stockholm Science and Innovation School