Barn är inte till salu


Gleerups skänker i år 75 000 kronor till Musikhjälpen för deras viktiga engagemang mot barnsexhandel. Dessutom fortsätter vi att stötta Rädda Barnen med 100 000 kronor för deras arbete med att ge alla barn tillgång till bra utbildning och samma möjligheter i skolan. 
 

Det är förbjudet att köpa, sälja eller delta i handel av människor. Ändå har människohandeln blivit en av världens största organiserade brottsliga verksamheter, där barns kroppar är en efterfrågad handelsvara. Sexhandeln med barn är en växande kriminell miljardindustri, där mörkertalen är enorma.

Många av de barn som far illa syns knappast i någon statistik. Två miljoner barn utnyttjas i sexhandeln varje år, men bara i Indien uppger FN att siffran är 1,2 miljoner, och organisationer är eniga om att fler barn är drabbade.

Musikhjälpens bidrag till preventivt arbete och utbildning
Bidrag från Musikhjälpen går till projekt som arbetar preventivt med att utbilda barn och unga i sina rättigheter, så kallade barnambassadörer, som sedan kan sprida kunskapen vidare till andra barn. De insamlade pengarna går dessutom till rehabilitering av barn som lyckats ta sig ur sexhandeln; till exempel till praktiska saker som ett kit med kläder och hygienartiklar efter att ett barn blivit räddat, eller till en medicinsk undersökning och psykologhjälp. Organisationer jobbar också med att lära ut varningssignaler till föräldrar i riskzonen. Stöd Musikhjälpen du också! 

Samarbete Rädda Barnen
Sedan tidigare har Gleerups ett samarbete med Rädda Barnen. För varje lärare som börjar prenumerera på Gleerups nyhetsbrev skänker vi 30 kronor till Rädda Barnens viktiga arbete med att bygga en tryggare skola. Det innebär att vi i år skänker 100 000 kronor till Rädda Barnen. Läs mer om Tryggare skola och upptäck hur din klass kan engagera sig i Rädda Barnens arbete.