Grattis Ninni Wahlström som får Läromedelsförfattarnas pris!

Stort grattis till Gleerups författare Ninni Wahlström som tilldelas Läromedelsförfattarnas pris i kategorin kurslitteratur, vilket tillkännages idag. Hon får priset för sin pedagogiska förmåga att omvandla abstrakta teorier till handfast och begriplig sakprosa och hennes forskning och författarskap har kommit att betyda mycket för blivande lärare.

– Det känns nästan lite overkligt eftersom jag inte har fått prata om det än. Men väldigt roligt så klart. Det var verkligen årets mest överraskande samtal – hittills i alla fall, säger Ninni Wahlström som tar emot en prissumma på 100 000 kronor.

Ninni Wahlström är professor i pedagogik och verksam på Institutionen för didaktik och lärares praktik vid Linnéuniversitetet. Hennes forskning handlar om utvärdering av skolans undervisning ur ett didaktiskt och läroplansteoretiskt perspektiv.

Juryns motivering
Ninni Wahlström belönas med Läromedelsförfattarnas pris i kategorin Kurslitteratur med följande motivering:

Att omvandla abstrakta teorier till handfast och begriplig sakprosa kräver stor pedagogisk förmåga. Ninni Wahlströms forskning och författarskap rör sig i centrum av lärandets och undervisningens praktik, och har kommit att betyda mycket för blivande lärare. Utan att tappa det professionella i språket kopplar hon teori till vardagen i skolan på ett skickligt sätt. Hon stärker på så sätt våra framtida lärares förmåga att göra egna teoretiskt förankrade val.

Storsäljare och standardlitteratur
För Gleerups har Ninni Wahlström skrivit storsäljaren Läroplansteori och didaktik samt populära Didaktik – ett professionsbegrepp och hennes böcker är standardlitteratur på lärarutbildningarnas didaktikkurser.

Om Läromedelsförfattarnas pris
Läromedelsförfattarnas pris instiftades 2020 och delas årligen ut för att hylla författarskapet bakom läromedel och kurslitteratur. Kurslitteratur är en av tre kategorier, och den totala prissumman är 250 000 kronor, vilket gör priset till Sveriges största pris för författare av läromedel och kurslitteratur. Prisutdelningen äger rum på Läromedlets dag den 8 november.

Läs mer om Ninni Wahlströms böcker