Guldäpplet 2015 till Cecilia Johansson

Cecilia Johansson, lärare i svenska och historia på Helenelundsskolan i Sollentuna, utsågs till årets vinnare av lärarpriset Guldäpplet. Prisutdelning hölls tidigare idag på Skolforum av Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet och Peter Becker, Guldäpplet.

Guldäpplet delas årligen ut för inspirerande arbetssätt och förmåga att utveckla undervisningen med stöd av digitala verktyg.

Cecilia Johansson som får Guldäpplet 2015 är lärare i svenska och historia i årskurs 7–9 på Helenelundsskolan i Sollentuna och fil lic i historia. 

Cecilia upptäckte att både flickor och pojkar lärde sig mer och motiverades av att publicera sig på nätet. Tysta flickor fick en röst och pojkarna motiverades till att skriva. Med exempelvis Revolutionsbloggen om franska revolutionen hittade Cecilia ett nytt sätt att ta till vara alla elevers berättarglädje och kreativitet. 

Cecilia har studerat den egna praktiken i ett forskningsarbete kring mötet mellan sociala medier och historieundervisningen. Hon bidrar kontinuerligt till det gemensamma samtalet kring pedagogik i sociala medier och delar med sig av sin diskussion till kollegor på den egna skolan, i kommunen liksom i hela landet.

Guldäpplets 2:a pris 2015 delas av Jenny Edvardsson och Tülay Gürgün. 

Guldäpplejuryns särskilda pris 2015 går till Micke Kring.

Under Skolforum finns möjlighet att lyssna till årets pristagare, nominerade och tidigare års pristagare: 

Måndag 26 oktober, kl 14.00-15.50 
Möt: Cecilia Johansson, Jenny Edvardsson Tülay Gürgün och Micke Kring (mottagare av Guldäpplejuryns särskilda pris).

Tisdag 27 oktober, kl 14.00-14.50, 15.40-16.30
Möt: Adam Jönsson, Daniel Barker och Monika Wigren

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Tieto Sweden Healthcare and Welfare AB, Netsmart AB, Gleerups Utbildning AB samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator. I juryn finns företrädare för samtliga partners samt de pedagoger som vann Guldäpplet 2013 och 2014.