Guldäpplet fyller femton år: Juryn utvidgas och får forskarkompetens

Guldäpplet är lärarpriset som lyfter fram lärare som utvecklar skolan med it. När Guldäpplet nu fyller femton år utvidgas det breda partnerskapet och samtidigt tillförs juryn forskarkompetens av Åke Grönlund som också följer projektet ”Det digitala lärandets möjligheter” som Gleerups driver tillsammans med Atea och Samsung Norden.


Lärarpriset Guldäpplet lyfter fram lärare som vågar röja ny mark med förankring i sina ämnen och som systematiskt utvidgar den pedagogiska verktygslådan, delar erfarenheter, utvärderar och prövar sina resultat i diskussion med kollegor. Senast nominerades dryga 80 lärare från hela landet av kollegor och skolledare för sitt inspirerande arbetssätt och förmåga att utveckla undervisningen med stöd av digitala verktyg, och för sitt delande med kollegor. 

– Det är en fantastisk grupp av lärare varje år, nominerade av kollegor och skolledare. Den samlade gruppen av nominerade blir också en intressant spegling av skolprofessionernas syn på vad som är viktigt, vilken trender och erfarenheter som banar sig väg. Hela den gruppen kommer att bli än viktigare framöver för att fördjupa analysen av den beprövade erfarenheten, säger Peter Becker, juryns ordförande.

Forskningskompetens till juryn
I samband med femtonårsjubileet får juryn förstärkning av två nya partners och av professor Åke Grönlund, Örebro universitet.

– Jag representerar forskningsperspektivet i juryn och kommer särskilt att titta på hur de nominerade följer upp sin undervisning. Kan man visa upp någon vinst för eleverna med ett förändrat arbetssätt? Lär sig eleverna mer? Finns det en systematik i uppföljningen? Det är frågor som intresserar mig, säger Åke Grönlund.

Det digitala lärandets möjligheter
Åke Grönlund följer också projektet ”Det digitala lärandets möjligheter” som Gleerups driver tillsammans med Atea och Samsung Norden.

Målet med projektet är att bidra med ny kunskap om hur digitala verktyg kan användas i utbildningssyfte och utforska hur man på bästa sätt skapar en digital inlärningsmiljö där varje elev har förutsättningar för att lära. Projektet pågår under tre läsår och bedrivs som en pilotverksamhet och följer flera klasser genom högstadiet. De skolor som ingår i projektet är: Vålbergsskolan i Karlstad, S:t Olofsskolan i Sigtuna, Strömsnässkolan i Markaryd, Runby skola i Upplands Väsby samt Björkenässkolan i Löddeköpinge.

Läs mer om projektet Det digitala lärandets möjligheter

Nomineringar till Guldäpplet 2016
Nominering till Guldäpplet är öppen och pågår fram till och med den 1 juni. Finalisterna presenteras på Bokmässan i Göteborg den 22 september och prisutdelningen sker på Skolforum på Älvsjömässan den 31 oktober.

Läs mer och nominera

Guldäpplet är ett lärarstipendium, som årligen delas ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med partners. 


Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners från och med i år är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens medieråd, Tieto Sweden Healthcare and Welfare AB, Netsmart AB, Gleerups Utbildning AB, Studentlitteratur AB samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator.