Håkan Friberg mottar Kungliga Vitterhetsakademiens pris

Vi gratulerar vår författare Håkan Friberg som mottagit Kungliga Vitterhetsakademiens pris för berömvärd lärargärning. Håkan har skapat läromedelsserien Lai ba och tilldelas priset bland annat för att han moderniserat undervisningen i kinesiska språket och utvecklat läromedel. Priset delades ut i förra veckan under högtidliga former vid Akademiens årshögtid.

Grattis till priset, hur känns det?  
– Tack! Det känns väldigt bra. Det känns som om kinesiskan och det arbete som jag och bland andra Henrik Bengtsson och Zhao Qian lagt ned äntligen uppmärksammas. Att kinesiskan nu är ett av världens viktigaste språk märks ju inte i svenska skolan eller i svensk skolpolitik.  

Vad betyder priset för dig?
– Det betyder väldigt mycket. Jag ser det som en upprättelse efter mycket oavlönat slit. Lärare i kinesiska ses ju ofta som lustiga, men perifera, inslag i kollegiet. Jag hoppas att det här priset kommer att göra att min kompetens och mitt arbete tas mer på allvar.

Varför skrev du ett läromedel på kinesiska?
– När jag började undervisa i kinesiska på gymnasiet fanns det inga läromedel som var anpassade till den svenska skolan och de svenska eleverna. Det var nödvändigt att göra mitt eget material. Efter några år kändes det naturligt att foga samman och komplettera detta material till ett sammanhängande läromedel. Då passade Henrik och jag på att också tillämpa mer moderna tankar kring hur språk och särskilt kinesiskan bör läras ut. Andra läromedel är i regel utformade efter hur europeiska elever lär sig europeiska språk, eller efter hur kinesiska elever lär sig kinesiska. Vi behövde ett läromedel anpassat efter hur svenska elever lär sig kinesiska.

Varför ska svenska elever läsa kinesiska? 
– Den viktigaste anledningen är att kinesiskan är världens näst viktigaste språk. Kina blir en allt viktigare partner inom näringsliv, politik och kultur. Det är viktigt att många fler skaffar sig en språklig, kulturell och bildningsmässig kompetens vad gäller denna stormakt. Sedan är det väldigt roligt och intressant, och för dem som är intresserade av språk, är det otroligt lärorikt att studera ett språk som är så olikt de indoeuropeiska. Många språkintresserade lär sig tre, fyra, kanske fem västeuropeiska språk, och tror att de vet något om språkens mångfald. När de tittar på kinesiskan, förstår de hur olika språk kan vara.

– Det har varit otroligt roligt och stimulerande att arbeta med kinesiskan, med mina medarbetare, lärarkandidater och elever. Jag hoppas få hålla på med detta många år än!

Läs mer om läromedelsserien Lai ba 

Läs mer om Kungliga Vitterhetsakademiens pris