Har Sverige världens mest jämställda män?

 

Sverige är världens mest jämställda land, med världens mest jämställda män. Åtminstone framställs Sverige ofta som ett land där jämställdhet i princip uppnåtts, och svenska män beskrivs som goda och jämställda i offentlig debatt eller i många vardagliga samtal. Denna bild av den normala svenska mannen upprätthålls dock genom att något annat – eller någon annan ­– skapas som avvikande, annorlunda, obegriplig eller sjuk. Gleerups ger nu ut antologin Andra Män.  En bok om det ständigt aktuella ämnet  - jämställdhet.