Historisk frukost på Gleerups

Skånsk frukost på Gleerups för 75 historielärare från hela Sverige idag! Så inleds De Svenska Historiedagarna 4-6 oktober i Malmö. Sedan visning av Sveriges modernaste lärverktyg i historia – Gleerups interaktiva böcker.