Högläsning och läsutveckling med Arktibus ögon på Skrylleäng 

Forskning har visat att barns språkutveckling underlättas om de får möta högläsning och får möjlighet att samtala om böckernas innehåll. På Montessoriskolan Skrylleäng har arbetet med läromedlet Arktibus ögon blivit en framgång som främjar elevernas läsinlärning. Att vara väl förberedd, skapa rutiner för lässtunden och att följa upp med samtal kring högläsningen är faktorer som läraren Maria framhåller.

Länge har forskare pekat på de positiva effekterna av högläsning och fastslagit att högläsning är viktigt för barns språkliga utveckling. Redan från tidig ålder är läsupplevelser grundläggande för barnets förmåga att bygga upp språket och läsförmågan.

– För mig har det varit en ren framgångsfaktor att jag vågade satsa på Arktibus. Jag ville prova det här och kommer att rekommendera andra. Det är otroligt vad eleverna tycker att den är bra. Det är lätt att gå vidare och få dem på banan, att få dem intresserade, säger Maria Sunila, lärare på Montessoriskolan Skrylleäng i Dalby i Lunds kommun som högläser Arktibus ögon i sin etta.

Högläsningen som grund
Arktibus ögon är ett nytt fantasifullt läs- och arbetsmaterial för årskurs 1, med den gemensamma högläsningen som grund. Högläsningsboken är en fantasysaga som väcker stort engagemang och starka känslor. 

– Styrkan med Arktibus är att den spännande berättelsen fångar barnen direkt. Sagan i sig motiverar barnen att fortsätta läsa i elevböckerna och att prata med varandra kring sagan, säger Maria 

Utmaning att hålla intresset uppe
En utmaning i den tidiga läsinlärningen kan vara att få de elever som inte har så lätt att få flyt i läsningen att hålla fast intresset, att vara ihärdiga och inte ge upp träningen. 

– Vi har haft läsläxor från första början och de har varit viktiga och motiverande för barnen. Eftersom läxan utgår från Arktibus som är så spännande har det oftast varit bara roligt att få läxa, säger Maria.

Flera forskare pekar på att när barn ges möjlighet att vara delaktiga i dialog och samspel om en högläsningstext bidrar det också till barns motivation för läsning på många sätt. 

– I klassrummet jobbar vi sedan utifrån elevboken som bygger på att man går tillbaka till texten och att man resonerar och minns vad man läst, säger Maria. 

I elevböckerna arbetar eleverna med till exempel ordförståelse, språkutveckling och egen läsning.

Fyra olika nivåer
För att kunna anpassa efter varje elevs nivå finns texter på fyra olika läsnivåer i materialet. 

– Jag har stor nytta av nivåerna i min klass. Flertalet av eleverna läser idag en svårare nivå än när vi började i höstas. Jag upplever att det är triggande med nivåer, att de vill gå vidare, berättar Maria.  

– Styrkan med elevböckerna är att lässtrategierna återkommer. Det är svåra saker för 7-åringar att upprätthålla ett samtal kring ett ämne. Sagan är jätteviktig för att de inte ska tappa fokus, fortsätter Maria. 

Ha förväntan på lässtunden
Eleverna på Skrylleängskolan tycker att sagan om den hemske trollkarlen Arktibus som håller både människor, djur och växter i Det Gamla Landet i sin fångenskap, är mycket spännande. 

– På våra lektioner är musiken som hör till Arktibus själva startsignalen för att nu är det läsning. Jag rekommenderar verkligen alla att koppla på musiken och dessutom att som lärare ha förväntan på den här stunden. Sedan sitter vi i ring när jag högläser, berättar Maria.  

Även föräldrarna har varit mycket positiva och tycker det är spännande. 

– När elever missat högläsningen för att de varit borta får jag skicka hem boken så att föräldrarna kan läsa högt hemma, säger Maria.  

Viktigt att vara förberedd
Maria använde själv lärarhandledningen inför att hon började högläsningen.

– Jag ville vara väl förberedd och för mig var det viktigt att få en vision om hur läsandet ska gå till, som jag tycker att den gav, säger Maria. 

I lärarhandledningen finns tips om hur man kan utnyttja sagans kraftfulla engagemang hos eleverna, hur man kan lägga upp arbetet med samtal före, under och efter läsningen. 

– För att kunna koppla på lässtrategierna och tänket kring läsning har lärarhandledningen hjälpt mig hur man kan ta sig an strategierna på ett begripligt och spännande sätt utifrån sagan, avslutar Maria. 

Läs mer om Arktibus ögon 

Läs mer om fler material för språkutveckling 

Följ med till Marias klassrum när de jobbar med Arktibus ögon i en kort film: