Hur bidrar skolan till ett jämlikt samhälle?

Trots att svensk skola genom flera stora skolreformer har strävat efter att bidra till ett jämlikt samhälle har vi ännu inte nått dit. I den nya boken Jämlikhetens pedagogik diskuteras hur utbildning och undervisning kan medverka till ett mer jämlikt och rättvist samhälle.

 


I boken identifieras det största hindret för att utbildning och undervisning ska utgå från jämlikhet, nämligen att vi tenderar att acceptera ojämlikhet som ett uttryck för en naturgiven ordning. Samtidigt visar boken att det i skolans praktik alltid finns möjlighet till andra förhållningssätt, där man bekräftar den andres jämlikhet och intelligens som ett talande subjekt med en egen röst. Först då kan undervisning och utbildning verka frigörande och leda till verklig förändring. 

Vi ställde några frågor till Carl Anders Säfström, författare till boken och professor i pedagogik vid Institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola.

Varför ville du skriva boken?
– Jag tycker boken behövs. Boken har ett unikt perspektiv och analyserar och diskuterar undervisning, utbildning, fostran, läroplaner och utbildningsreformer utifrån en humanistisk pedagogik med ett socialvetenskapligt kunskapsintresse.


Vad tas upp i boken? 
– Boken redovisar min egen analys av skolans roll i ett jämlikt samhälle, filtrerat genom aktuell pedagogisk teori och filosofi. Den tar upp jämlikhet, som jag ser det, efter en tid av nedmontering av själva idén om jämlikhet som nödvändig för ett väl fungerande samhälle.  

– Boken aktualiserar också ett emancipatoriskt kunskapsintresse. Om vi försöker trycka bort ett sådant kunskapsintresse från konkret utbildning, får det till följd att utbildning och undervisning reduceras till att reproducera maskiner snarare än självständigt tänkande individer. 

Vem vänder sig boken till?
– Boken vänder sig till alla som är intresserade av jämlikhet. Studenter intresserade av emancipatorisk pedagogik och förändring, alla inom lärarutbildningen oavsett ämne och intresse, övriga kollegor inom pedagogik, didaktik, lärares arbete samt utbildningsvetenskap utöver en intresserad allmänhet. 
 

Läs mer om boken Jämlikhetens pedagogik