Hur förändrar sociala medier vårt skrivande?

Vi producerar mer text än någonsin, inte minst på sociala medier. Men hur förändras vårt skrivande i ett digitaliserat samhälle? Hur gör vi för att lyckas formulera och bearbeta talade och skrivna texter så att de når fram? Nu kommer klassikern Konsten att tala och skriva i ny upplaga.

 

– Den grundläggande tanken bakom Konsten att tala och skriva är att den ska vara ett fungerande verktyg i läsarens arbete med att utveckla sin kommunikativa förmåga, säger bokens författare Siv Strömquist. 

Siv Strömquist är docent i nordiska språk och författare till en rad böcker om språkvård och skrivande. Hon svarade också under många år på läsarnas språkfrågor i Svenska Dagbladet. 

Måste lära sig skriva på olika sätt
Förmågan att kommunicera både i tal och skrift har blivit allt betydelsefullare. I vårt datoriserade, informationsinriktade samhälle tas det för givet att praktiskt taget alla ska kunna skriva och tala offentligt. 

– Skribenters viktigaste förmåga i modern tid är att kunna anpassa sitt skrivande till olika typer av text. Alla skriver, mer än någonsin, inte minst på sociala medier, och det innebär att man måste lära sig att skriva på många olika sätt, säger Siv Strömquist. 

Sociala medier ställer nya krav på språket
När användningen av sociala medier i samhället fortsätter att öka påverkar det även vårt skrivande.

– Det är en enorm skillnad mellan det formella skriftspråket och det skriftspråk som kommer till användning i olika typer av sociala medier. Tweeten med sitt begränsade teckenantal ställer speciella krav. Och messandet är egentligen en skriftens motsvarighet till informellt talspråk, säger Siv Strömquist.

– Jag tror att det helt enkelt gäller att inse vilken genre man yttrar sig i och anpassa sitt skrivande till skrivsituationen. Min erfarenhet är att unga skribenter är bra på det, fortsätter hon. 

Medvetet arbete 
Konsten att tala och skriva har sedan den kom ut första gången blivit en klassisk handbok som och ger råd och regler för arbetet med att planera och formulera både talade och skrivna texter. 

– Det är lätt att tro att förmågan att tala offentligt eller att skriva väl är medfödd hos somliga. Sanningen är att det i båda fallen handlar om medvetet arbete. Alla kan lära sig att skriva väl och att tala offentligt. Det gäller bara att ta reda på hur man gör, att hitta svaren på frågorna, säger Siv Strömquist.

Nervös måste man få vara 
Både att skriva och att tala offentligt är för många förknippat med känslor av osäkerhet och nervositet. 

– Osäkerhet måste man försöka arbeta bort genom kunskap och övning. Nervös, till exempel inför ett anförande, måste man få vara. Många anser att det är förutsättningen för ett bra tal! säger Siv Strömquist.

Nya upplagan anpassad till dagens tal- och skrivsituation 
Den nya sjätte upplagan av Konsten att tala och skriva är grundligt genomarbetad och anpassad till dagens tal- och skrivsituationer. 

– I kapitlet om interpunktion har jag bland annat utökat informationen. Många har ju till exempel svårt för att skilja på kolon och semikolon, så här har jag försökt ge entydiga – och begripliga – regler.

– Och så har jag förstås lagt till vårt allra nyaste skiljetecken: interrobangen. Tecknet är en kombination av utrops- och frågetecken (‽) och används för att markera retoriska frågor, avslutar Siv Strömquist.

Läs mer om Konsten att tala och skriva

Siv Strömquist har även skrivit Skrivboken