Hur stor roll spelar nationella prov vid betygsättning? 

Nationella prov och betygsättning är högaktuellt. Frågor som Hur gör man en rättvis bedömning? och Hur tolkar man provresultat och omdömen? återkommer ständigt i diskussionen. Nu kommer nya boken Prov eller bedömning av Anders Jönsson som sätter fokus på dessa frågor. 

– Bokens viktigaste budskap är skillnaden mellan prov och bedömning. Prov och bedömning kommer från olika traditioner, med olika syn på kunskap och kunskapsmätning. Detta får konsekvenser för hur man tolkar och använder provresultat och omdömen från bedömningar, säger bokens författare, Anders Jönsson. 

I bokens inledning tar Anders Jönsson upp två exempel:

– Om eleverna får veta uppgifterna på provet i förväg, så kan de öva sig på dem. Och då lär de ju sig det som är viktigt.

– Nej, om eleverna får veta uppgifterna på provet i förväg, då lär de ju sig bara svaren utantill och lär sig inte på djupet.

– Känner du igen diskussionen? Det jag vill visa med den här boken är att båda har rätt, men utifrån två helt olika perspektiv på bedömning, skriver Anders Jönsson i boken. 
 
Forskar kring bedömning, betyg och nationella prov 
Anders Jönsson är professor i didaktik, vid Högskolan i Kristianstad och har ägnat sin forskning åt i första hand bedömning, betygsättning och nationella prov. 

– Genom att inte särskilja mellan prov och bedömning riskerar man att som lärare både försämra sina möjligheter att dra slutsatser om elevernas kunskaper, men också möjligheterna för att arbeta med formativ bedömning. Om man istället håller isär prov och bedömningar, kan man bättre dra nytta av fördelarna med dessa båda bedömningsformer, säger Anders Jönsson.
 
Nationella prov styr betygsättning
Boken Prov eller bedömning  tar också upp hur man tolkar provresultat och knyter an till den aktuella diskussionen kring de nationella provens betydelse vid betygsättning.   

– Här klargörs varför det är så problematiskt att de nationella proven i högre grad förväntas styra lärarnas betygsättning. Boken ger flera väl underbyggda argument för att man tvärtom borde hantera resultat från nationella prov med betydligt större försiktighet, säger Anders Jönsson, säger Anders Jönsson. 

Populära böcker om bedömning 
Anders Jönsson och har tidigare skrivit flera populära böcker om bedömning för Gleerups. Lärande bedömning som tidigare i år kom i en ny fjärde upplaga och böckerna Bedömning i SO och Bedömning i NO.
  
– Den nya boken fördjupar sig i ett ämne som jag endast berört översiktligt i mina tidigare böcker.  Samtidigt ser jag den som en förutsättning för att förstå de tidigare böckerna på djupet. 

Önskar bidra till nyanserad diskussion 
– Min förhoppning med boken är att fler lärare och lärarstudenter ska förstå skillnaden mellan prov och bedömning, eftersom det skulle kunna påverka såväl arbetet med formativ bedömning som betygsättning positivt. Det skulle även kunna bidra till en mer nyanserad diskussion kring de nationella provens roll, avslutar Anders Jönsson.

Läs mer om nya boken Prov eller bedömning