I de interaktiva böckerna får vi texten uppläst

Först ut under vårterminen att blogga på vår pilotblogg är Borrby skola i Simrishamns kommun. Anki och Carola skriver om hur interaktiva böckerna ger särskilt stöd till elever med dyslexi och nyanlända elever.  Vi är två pedagoger på Borrby skola som arbetar med interaktiva böcker i engelska och matte. Vi har varit piloter ca ett år. Vi har sett både fördelar och nackdelar med att arbeta med de digitala läromedlen. Vi känner dock att fördelarna överväger och vill fortsätta arbeta med detta verktyg.


Sparar värdefull lärartid  
För det första upplever vi att fler elever är fokuserade vid sin uppgift på datorn. Eleverna använder hörlurar och kan på så sätt koncentrera sig på sin uppgift. Detta är särskilt bra för de elever som har problem med skrivandet och koncentrationen. För det andra är materialet självrättande och det sparar lärartid och eleverna kan se sina fel och rätt med en gång. 

Texterna upplästa 
För det tredje finns det filmer som är kopplade till uppgiften. För det fjärde är att man kan få texterna upplästa detta är en förutsättning för våra elever med dyslexi och våra nyanlända elever. En annan fördel som vi ser är när vi har elever som behöver utmanas i engelska kan få möjligheten att arbeta med nästa årskursnivå.

Känslig för fel på stor bokstav
Men vi ser en del nackdelar. Till exempel vid rättning av uppgifterna är datorn känslig. När eleverna skrivit fel på stor bokstav eller ett blanksteg så blir hela uppgiften fel. När vi arbetar med engelska så är det komplicerat för många att skifta mellan sidan med uppgifter och sidan med text för att kunna svara på frågor som rör texten. Ibland är det många uppgifter som man behöver skriva ut och kopiera. Vi tycker det hade varit bra med ett arbetshäfte som var kopplat till det digitala verktyget. 

Behöver variation 
Vi anser att man behöver variera sig både med dator och penna och papper. Vi använder lärverktyget i matte och där skulle vi vilja ha fler utmanade uppgifter, detta kanske som ett häfte som man fick med. 


Gleerupsträffar inspirerande
På vår skola upplever vi att vi är ensamma och inte hinner inspirera varandra så Gleerupsträffarna är väldigt motiverande och inspirerande för oss.

Kan man om man går i klass 3 använda sig av en högre årskurs även i matte som vi kan göra i engelska? Hur gör man i klass 4 när eleverna är vana vid att arbeta digitalt med matteboken?

Anki och Carola, Borrby skola