Interaktiva böcker ökar den digitala kompetensen på skolan

Idag bloggar Björkebyskolan i Järfälla på pilotbloggen. Ingrid Carlsson är lärare i SO och SVA i årskurs 6-9 och skriver om hur de på skolan använder de interaktiva böckerna som stöd för det kollegiala lärandet. 
Här kommer några tankar från Björkebyskolan. Vi är igång sent denna termin och började titta in på gleerupsportal.se först förra veckan. Det är säkert flera som inte kommit igång alls ännu beroende på vad man startat upp för icke-digitala projekt i väntan på iPads. Anledningen till den sena starten är att vi håller på att föra in våra iPads i ett manageringssystem och detta har tagit lite längre tid än beräknat. Nu ska dock allt vara på plats. 

Uppstarten med ny layout
Det första som slår mig när jag ska reflektera över vårt arbete med Gleerups interaktiva böcker i början av terminen är att det egentligen inte spelar roll om man är veteran i den digitala världen eller ej. Det uppstår problem och kollegor blir frustrerade. Det är liksom något man får räkna med vid uppstarten även när man är ganska erfaren som vi är på Björkebyskolan. Det som först och främst har varit lite nytt denna termin är den nya layouten som gör att man får lära sig att hitta i miljön på nytt. Det är svårt att få en bra överblick och många hör av sig och påstår att ”böckerna” är slut, vilket de oftast inte är. Andra har haft problem att tilldela läromedel och vissa har blivit utan och vissa har fått två.  Det är lätt åtgärdat egentligen, men samtidigt ett stressmoment när man ska starta upp i klassrummet. Hur fantastiskt det än är med interaktiva läromedel så finns det en liten oro över teknikens nyckfullhet som gör att vissa längtar tillbaka till pappersboken. Denna oro och frustration brukar dock lägga sig när alla väl är igång, så om ca en vecka hör vi förhoppningsvis bara fågelkvitter igen. 

Fördel med många ämnen
Vi har haft interaktiva läromedel i flera år nu men det är väl egentligen först nu som vi använder allt vad Gleerups har att erbjuda. Matten har till exempel anslutit. Dessutom hoppas vi få prova det nya läromedlet i musik, Crescendo. Spännande! Vi ser det som en fördel att så många ämnen som möjligt är en del av arbetet med interaktiva läromedel eftersom det skapar en kontinuitet hos eleverna samt att vi lärare får en bra gemensam samarbetsyta. Till exempel har våra svensklärare använt SO-texter för att arbeta med lässtrategier. Dessutom har detta helt klart ökat den digitala kompetensen på skolan. 

Kollegialt lärande – Gleerups Dela
Under våren använde vi en konferens i månaden på kollegialt lärande i ämnet. Det gick egentligen ut på att vi skulle få ordentligt med tid att lära känna vårt läromedel, men också att vi skulle bli bra på att samarbeta och dela med oss i kollegiet men även till andra genom Gleerups Dela.  Vi lyckades jättebra med den första målsättningen, att få igång användandet maximalt. Delandet gick så där, och ett ämne hamnade till slut på Gleerups Dela. Inte så konstigt egentligen då den senare delen av målsättningen hamnade under rättning av alla nationella prov och betygssättning. Vi får plocka upp den tråden nu i höst helt enkelt. Under hösten är vi på väg in i en ny fas i vår digitalisering. Vi har börjat använda oss av iTunes U och det ska bli spännande att se på vilket sätt vi kan kombinera dessa digitala världar. 

Finns det någon skola där ute som har lite bra tankar kring detta så är ni välkomna att dela med er till oss!


Ingrid Carlsson, Björkebyskolan, Järfälla