Interaktiva böcker stort stöd för nyanlända elever

Denna vecka bloggar Väsby Nya Gymnasium i Upplands Väsby på vår pilotblogg. Sara Molin är lärare i svenska som andraspråk och skriver om att använda interaktiva böcker på språkintroduktionsprogrammet. Att kunna markera ord och få dem upplästa är guld värt för nyanlända elever skriver hon. 

 


 

Väsby Nya Gymnasium är en skola där eleverna är vana vid ett digitalt arbetssätt. Alla elever på de högskoleförberedande programmen har en egen dator. Vår skolportal är en samlingsplats för planering, material, bedömning, frånvarohantering och kommunikation med eleverna. Att ta steget att börja använda interaktiva läromedel, vilket ett antal lärare i en rad olika kurser har gjort under det här läsåret, har därför inte varit särskilt stort. Samtidigt har vi nog alla lärt oss mycket av arbetssättet, och upptäckt såväl vinster som svårigheter med det.

Svenska som andraspråk
Själv är jag lärare i svenska som andraspråk, och undervisar dels i gymnasiekurser och dels på språkintroduktionsprogrammet med elever som håller på att läsa in grundskolebehörighet i svenska som andraspråk. Med dessa grupper har jag använt läromedlet Portal, som är uppbyggt kring ämnesinnehållet i svenska för åk 7-9 men där hänsyn också har tagits till ämnet svenska som andraspråk. Det finns till exempel särskilda avsnitt med kommentarer kring hur man kan tänka kring och jobba med bokens innehåll när man planerar för ämnet svenska som andraspråk. 

Under de månader jag har använt läromedlet, har jag stött på flera positiva aspekter – men även en del negativa. När det tekniska inte fungerar hela vägen – när elever inte får inloggningen att fungera, när sidor i boken försvinner när de försöker bläddra, eller när error-meddelanden dyker upp när en ny elev ska läggas in, är det lätt att tappa motivationen och vilja gå tillbaka till det arbetssätt man har haft förut.

Kan markera ord – är guld värt! 
Från Gleerups sida har jag dock hela tiden fått snabb och effektiv hjälp när det har behövts, och jag har som sagt fått se flera fördelar med det interaktiva läromedlet. Det som jag framförallt skulle vilja lyfta fram här, och som fått stor betydelse för just de elever som jag jobbar med, är möjligheten att markera och spela upp ord i texten.

Uttalet är en stor utmaning för många av våra nyanlända elever. Att då kunna markera vilket eller vilka ord som helst i texten och sedan spela upp dem, har varit guld värt. Som lärare kan jag förstås också svara på frågan hur orden ska uttalas, men jag kan inte vara överallt samtidigt. När varje elev har en egen dator och en egen inloggning, kan de själva markera de ord som de undrar över. De kan då ”fråga” läromedlet hur mycket de vill, utan att känna att de frågar för mycket. Visserligen kan uttalet bli ryckigt om man markerar mycket text på samma gång, men min erfarenhet är att det har fungerat bra att markera enstaka ord för att lyssna på hur de låter.

Ger eleverna direkt respons
Ytterligare en positiv aspekt är möjligheten att kunna följa elevernas arbete, hur långt de har kommit och vad de har klarat. Och, inte minst, den direkta responsen de kan få när de gör uppgifter av olika slag. Däri finns många möjligheter just med ett interaktivt läromedel, och det är sådana saker som gör att man vill fortsätta att arbeta med det trots att tekniska problem ibland sätter käppar i hjulet. Förhoppningsvis blir det mindre och mindre av den varan ju mer vi använder dessa läromedel.

Sara Molin, Väsby Nya Gymnasium

Väsby nya Gymnasiums hemsida