Interaktiva böcker underlättar för elever med funktionsnedsättning

En av Gleerups pilotskolor är Geijerskolan i Sundvall. Geijerskolan är en liten skola med en särskild undervisningsgrupp inom grundskolan för elever i behov av särskilt stöd inom området NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).På skolan går idag tolv elever i årskurs sex till nio. Skolans uppgift är att anpassa undervisningen, att utmana eleven och möta eleven där den befinner sig. 

Vi träffade Anders Ullberg, lärare på Geijerskolan som berättade om hur interaktiva böcker kan stödja elever med funktionsnedsättning:

– Våra elever har bland annat behov av rutiner, intrycksreduktion och stödstrukturer. Med de interaktiva böckerna kan de lättare fokusera på sin undervisning. 

Vilka är de främsta fördelarna med de interaktiva böckerna för dina elever? 
– En fördel är att böckerna alltid finns. Man glömmer ingen bok hemma eller i skolan. En annan fördel är att eleverna slipper se en tjock stadiebok.  Man behöver bara se det kapitel man arbetar med. Vissa elever uppskattar talsyntesen. Vi läser ofta böckerna tillsammans via en projektor. Ibland svarar vi på frågorna gemensamt och ibland går eleverna till sina egna datorer och besvarar frågorna. Svaren sparas. Inga papper som försvinner.

– De interaktiva böckerna gör det lättare för eleverna att hålla koll på sitt lärande.

Vilka funktioner använder ni i de interaktiva böckerna? 
– Vi använder även sammanställningen över vilka frågor eleverna har arbetat med. Vi skulle gärna se att denna funktion för respons utvecklas ytterligare. Det skulle kunna ge eleverna ännu bättre översikt över sitt lärande, vilket skulle öka motivationen.

– Vissa elever använder gärna talsyntes, medan andra hellre vill att vi läser för dem. Eleverna har provat på att ändra färg och storlek på texten. Möjligheten med anteckningar och meddelanden är sådant som vi kan utveckla mer.

Hur är det att arbeta digitalt?
– Både lärarna och eleverna är positiva till de digitala böckerna. Jag tror också att eleverna känner att de har bättre kontroll över boken när den är i datorn/plattan. En pappersbok kan upplevas mer kompakt och vara mer förknippad med känslor som kan störa lärandet, till exempel tidigare misslyckanden i skolan. Några elever har sagt att det är bra för att man vet var boken finns.  Det kan vara en trygghet att boken inte kan tappas bort. De uppskattar också när vi läser böckerna tillsammans. Tack vare de digitala läromedlen har de flesta elever nått en högre måluppfyllelse!

– Något som uppskattas av eleverna är att de i pilotprojektet kan påverka utvecklingen. Vid ett besök hos oss av Gleerups personal påpekade en elev en förändring som hon tyckte borde göras i de interaktiva böckerna. Gleerups tog det till sig och genomförde förändringen. Elevens glädje var mycket stor när hon upptäckte att hon bidragit till en förändring. Ofta har våra elever tidigare erfarenheter av att inte blivit lyssnade på och upplevelsen att faktiskt kunna påverka är därför mycket betydelsefull! 

Finns det något negativt? 
– Eftersom läsandet och bearbetningen av information från skriven text har ökat betydligt så ser vi inga nackdelar just nu. Det är så klart en nackdel att man måste ha en enhet med internetuppkoppling för att jobba med böckerna, men eftersom vi har en-till-en så är inte det något problem för oss. Men alla böcker är inte riktigt färdiga. Flera böcker har stavfel och andra småfel som är tecken på bristande korrekturläsning. Många frågor är också underliga och felaktiga. Rättningen är för sträng, om man har 9 rätt av 10 så får man helt fel. Fel böjningsform ger också helt fel. Några lärarhandledningar är jättebra, medan andra inte finns ännu.

Hur ser du på framtiden och digitaliseringen i skolan? 
– Jag ser fram emot mer modernt digitalt stöd för lärandet. En tydligare överblick över vad man ska göra och vad man har gjort, vad man ska lära och vad man kan. Ett annat förslag är att systemet skulle kunna innehålla samarbetsuppgifter och andra interaktiva moment. Då skulle den digitala tekniken även kunna leda till ett nytt sätt att lära. Det skulle också vara mycket värdefullt med mer stöd för de kunskapsmål som handlar om att föra resonemang, analysera och bearbeta kunskap.  

– Rent generellt så tror jag att nästa steg i skolans IT-revolution kommer att komma underifrån. Eleverna kommer själva att kräva att få stöd för sitt lärande via deras egna system och enheter. Gleerups digitala böcker är en bra början, men är i grunden byggt på det gamla konceptet läsa en text och svara på frågor. Det finns mycket kvar att utveckla som kan ge eleverna mer stöd för och bättre kontroll över sitt lärande.


Läs mer om Gleerups pilotskolor

Lär mer om Gleerups interaktiva böcker