Interaktiva böcker underlättar för elever utomlands

En av alla skolor som använder Gleerups interaktiva böcker är Svenska Skolan på Mallorca. Skolan har jobbat en-till-en sedan 2010 och ser vikten av att ha alla digitala läromedel samlade på ett och samma ställe. Vi fick en pratstund med skolans rektor Stefan Sandqvist och en av lärarna, Leila Mesanovic, om deras erfarenheter att jobba med Gleerups digitala läromedel.  Svenska Skolan på Mallorca startades redan 1967. Turismen hade då kommit igång på allvar och svenskar som flyttat till Mallorca på grund av arbete behövde en skola för sina barn. Idag håller Svenska Skolan till i Villa Schembri, ett charmigt gammalt palats från sekelskiftet som ligger mitt i Palma. 

– Skolan följer den svenska läroplanen och grundspråket är svenska. Redan första året börjar eleverna också med spanska och engelska, berättar rektor Stefan Sandqvist. 


Helhetslösning för digitala läromedel
På skolan går cirka 170 elever från förskola till högstadie. Skolan jobbar en-till-en och använder Gleerups helhetslösning för digitala läromedel där eleverna får tillgång till interaktiva böcker i alla ämnen. 

Leila Mesanovic som är lärare i svenska och engelska ser många fördelar med att jobba digitalt: 

– Böckerna är inte begränsade i tid och rum, man kan komma åt materialet var som helst.  Eleven har alla digitala läromedel samlade på ett konto och böckerna är ständigt uppdaterade. Dessutom är de möjliga att ladda ner offline.

Eleverna får direkt respons 
– Jag tror att den mest uppskattade funktionen i de interaktiva böckerna bland lärarna är de självrättande frågorna där eleverna får direkt respons. Jag sätter också extra stort värde på att kunna få text uppläst för elever med skriv- och lässvårigheter, säger Leila. 

Några av lärarna på skolan integrerar också eget material i de interaktiva böckerna.

– De har skapat egna tillägg i boken så att eleverna kan svara på frågorna i kommentarsfältet i själva boken, fortsätter Leila.

Tycker lärarna att sättet att jobba digitalt förändrar lärarrollen? 
– Framförallt sparar det tid, med självrättande svar. Som utlandsskola tycker vi också att det är en stor fördel att vi får böckerna direkt och inte behöver bekosta dyra fraktavgifter. Det som är utmaningen med att jobba digitalt är att vi blir beroende av internetuppkoppling, säger Leila. 

Leila berättar vidare om eleverna i klass 7-9 som är mycket positiva till sina digitala läromedel. 

Alla läromedel samlade på ett och samma ställe
– De är mycket nöjda med att de har alla läromedel samlade på ett och samma ställe, i ett bibliotek. Andra saker de gillar är självrättande svar, där de får respons direkt, och att det är mycket enklare att hitta i en digital bok eftersom man kan söka efter specifika ord och få fram det man söker direkt. Elever med läs- och skrivsvårigheter uppskattar uppläsningen, säger Leila. 

Några elever kan sakna att ha en fysisk bok eller behöver en sådan på grund av att de inte har internetuppkoppling hemma. 

– När vi arbetar med iPads kan det ibland vara mer begränsande, eftersom man inte kan bläddra på samma sätt, och vissa funktioner inte fungerar lika väl. På skolan arbetar vi med iPads i klass 3-4. 
Stefan Sandqvist har varit rektor på svenska skolan i Palma sedan 2003 och har sett utvecklingen av att använda digital teknik i skolan. 

Drivit på användningen av datorer

– Vår satsning på en-till-en började 2010 då vi valde Mac för kvaliteten och för att inte fastna i underhåll och uppdateringar. Jag har medvetet sedan 1990-talet uppmuntrat och på olika sett drivit på användningen av datorer. Efter vad jag hör och förstår är vi ganska unika som skola. Vi är en utlandsskola som ligger långt fram och har många års erfarenhet och en klar linje från förskoleklass till nian, berättar Stefan. 

Inför framtiden hoppas Stefan att användargränssnittet blir bättre och att administration av lärande och läromedel kan mötas så att flera olika system kan länkas samman i en enhet.  

– Jag tänker att hela utbildningar i framtiden finns upplagda och kan anpassas för individen. Det kommer att bli en ny uppgift för pedagoger och handledare att anpassa och justera det digitala upplägget för den enskilda eleven, säger Stefan.

Vilka råd skulle du vilka ge till andra skolor som vill satsa på digitala läromedel?
– Använd det som är enkelt och undvika att fastna i ett ”användar- och lösenordsträsk”. Prova gärna olika men sök helhetslösningar. Vi har sett fördelen att ha tillgång till digitala läromedel i alla ämnen.   

– Det viktigaste är att lärarna är med eller kommer med i den digitala användningen i klassrummet och har möjlighet att påverka utformning och välja typ av digitala läromedel, avslutar Stefan.
 

Läs mer om Gleerups helhetslösning för digitala läromedel