Intressanta diskussioner på Riksstudiedagarna

 

Gleerups medverkade som utställare på Riksstudiedagarna den 16-17 april på Röda Korsets Högskola i Stockholm. Under ett par dagar fördes många intressanta samtal och givande diskussioner.  Det var stort intresse för våra böcker och vi är oerhört glada över att se vilket genomslag många av våra titlar har fått och i vilken stor utsträckning de används av en hel del lärare vid sjuksköterskeprogrammet. Speciellt efterfrågad var Reflektionshandboken, en liten, lätt och tydlig bok att ha till hjälp exempelvis när man gör sin verksamhetsförlagda utbildning och ska reflektera över sin tid där. Läs mer om Reflektionshandboken. Alla samtal och värdefulla tankar efter Riksstudiedagarna kommer säkerligen att leda till ny intressant kurslitteratur för sjuksköterskeprogrammet!