– Jag skräddarsyr undervisningen med den interaktiva boken

Idag har turen kommit till vår pilotlärare Magnus Nyquist att skriva på vår pilotblogg. Magnus är svensklärare på Montessori Bjerred och berättar om hur eleverna jobbar med den interaktiva boken Portal om yttrandefriheten. Följ med när det var dags att rita egna satirteckningar! Hos oss är ett flertal lärare i åk 6-9 piloter sedan starten av läsåret. Våra elever har egna Mac Books, och är sedan tidigare vana att arbeta nätverksbaserat: med arbetsuppgifter, planeringar och bedömning. Det interaktiva läromedlet Portal har vi använt oss av tidigare i svenskundervisningen, så det har inte krävts någon större omställning för att introducera fler liknade läromedel: i Engelska, SO och NO.


Utmärkta att använda som flippar
Jag arbetar med Portal i åk 7-9, och ibland använder jag även vissa delar i undervisningen för åk 6. Introduktionsfilmerna i Portal är utmärkta att använda som flippar – att eleverna ser dem innan lektionstillfället, för att sedan komma väl förberedda på det stoff som ska gås igenom på lektionen. Ofta får eleverna sitta parvis, eller i mindre grupper, och diskutera det de läst på innan vi tar det i helklass. Det har lett till att eleverna fått en ökad motivation till att förbereda sig väl. Man tar helt enkelt ett större ansvar när man förväntas bidra i gruppen. Diskussionen i helklass blir dessutom av högre kvalitet.

Egna satirteckningar
I åk 8 jobbar vi för närvarande med yttrandefrihet, med utgångspunkt i kapitlet ”Språkbruk”. Anteckningsfunktionen i Portal gör det lätt att skräddarsy undervisningen, till exempel genom att lägga ut länkar. Eleverna har i detta kapitel kunnat klicka sig vidare och se en dokumentär på svt play: K-special, Satirtecknare – demokratins fotsoldater, och har sedan fått i uppgift att göra sin egen satirteckning. I instruktionen ligger det att belysa en aktuell händelse, att låta bilden förstärka den kompletterande texten, samt att ha pressetiska regler i åtanke. När eleverna är klara med sina bilder kommer de att presentera dem i mindre grupper och berätta hur processen gått till: från idé till slutresultat. De elever som vill kan sedan få sina teckningar publicerade i vår skoltidning Zoom.


Som ytterligare inspiration och diskussionsunderlag har vi samtalat kring satirteckningar av Ragnvald Blix, den norske illustratören som under andra världskriget gjorde många starkt antinazistiska teckningar i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Eleverna har fått fundera över vad det är som gör att en text får ett ökat genomslag när den kompletteras av en passande bild.

Hur gör du?
Det hade varit intressant att veta hur andra svensklärare använder sig av olika nätbaserade verktyg för att arbeta med det kunskapskrav i svenska som den här uppgiften berör: ”Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.” (E-nivå för slutet av årskurs 9). Mina elevers satirteckningar kommer inte att betygsättas, men de ger ett gott underlag för diskussioner och kommer att leda vidare till större projekt i framtiden. Att arbeta med samspelet mellan text, bild och film är verkligen något som engagerar eleverna!

Jag ser fram em
ot att få tal del av andras idéer på detta område!

Magnus Nyquist, svensklärare på Montessori Bjerred


PS. Skolans hemsida: http://www.montessoribjerred.se ​