Konflikthantering i arbetslivet – årets HR-bok

Idag presenteras årets HR-bok 2015. Priset går till Gleerups bok Konflikthantering i arbetslivet som med konkreta exempel visar hur konflikter kan hanteras och vändas till något positivt och till och med förbättra en organisation. Stort grattis till författaren Thomas Jordan!

– Jag känner mig mycket glad över utmärkelsen årets HR-bok. Det här är ett område där mer kunskap och bättre färdigheter verkligen kan göra positiva skillnader såväl för enskilda människor som för hela verksamheter och boken kan bidra till detta, säger författaren Thomas Jordan om priset. 

Årets HR-bok Konflikthantering i arbetslivet ger redskap för att förstå konflikter och hur man själv kan bli skickligare i att hantera dem. Boken ger också överblick över strategier för att bygga samarbetskulturer, där konflikter inte har så stora möjligheter att utvecklas destruktivt.

– När man förstår hur konflikter fungerar och kan sortera bland dem, då känns de mindre obehagliga och kanske till och med spännande. Ibland kan skicklig konflikthantering innebära förbättrade relationer, fördjupad självkännedom och en bättre organisation, säger Thomas. 

Praktiskt användbar för att hantera konflikter 
Boken bygger på praktikers och teoretikers erfarenheter och syftar till att vara direkt praktiskt användbar för alla som behöver kunna hantera konflikter. Temat är särskilt relevant för de som har roller där det ingår i arbetsuppgifterna att hantera konflikter. 

– Temat konflikter och konflikthantering i arbetslivet är relevant för alla, förr eller senare. Konflikter är till sin natur ofta frustrerande, men innebär också att det är någon som är motiverad att ändra på något. Det finns ju därför ofta en möjlighet att ta vara på den motivationen och faktiskt förändra en situation till det bättre. Men konflikter är samtidigt blockeringar, så man kan behöva bra redskap för att kunna ta vara på potentialen till positiv förändring, säger Thomas. 

Boken fungerar
Thomas Jordan, är docent och universitetslektor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och har arbetat med konflikter i arbetslivet, som utbildare, forskare, handledare och medlare.

– Utmärkelsen årets HR-bok är en tydlig återkoppling på att boken faktiskt fungerar på det sätt jag hoppades att den skulle fungera. Jag hoppas att boken nu får större ännu större spridning, säger Thomas Jordan. 

– Jag träffar många som har behov av konflikthanteringskompetens: personer som är mitt i akuta konflikter, chefer som behöver rådgöra om hur en konflikt ska hanteras, organisationskonsulter som har besvärliga uppdrag och inte minst många som söker kunskap och redskap därför att de vet att de kommer att ha nytta av stärkt kompetens. För mig är det djupt meningsfullt att ha möjlighet att bidra till att både de som är direkt inblandade i konflikter och de som behöver agera i andras konflikter utvecklas i sina möjligheter att göra det bästa av situationen, avslutar Thomas Jordan. 

Årets HR-bok är ett pris som delas ut av Sveriges HR-förening och tidningen Personal & Ledarskap. Priset har delats ut varje år sedan 1982 och den kunniga juryn har alltid kriterierna aktuell, angelägen och användbar i minnet när de läser och bedömer årets mest aktuella HR-böcker. Prisutdelningen av åtets HR-bok sker vid HR-föreningens konferens den 12 maj.