– Kul och spännande att använda de interaktiva böckerna

Idag bloggar vår pilotlärare Ulrika Skogström, lärare på Lammhults skola. Följ med på en lektion i historia i klass sex.Jag jobbar på mellanstadiet på Lammhults skola som ligger i Småland. Vi är en F-9-skola med ca 350 elever. På mellanstadiet har vi under detta och förra läsåret fått vara pilotskolor för några av Gleerups interaktiva böcker. Skolan är en en-till-en skola där alla elever från årskurs 4 har en ”egen” iPad.

Kommer åt sin bok var de än är
Vi tycker det är kul och spännande att få vara med och använda oss av de interaktiva böckerna. Självklart hittar vi saker som inte alltid fungerar, allt ifrån att nätverket inte fungerar på skolan till att en del elevers iPads plötsligt inte är kompatibla med läromedlet (brukar dock lösa sig efter en rensning av cache-minnet). Men, i det stora hela ser vi det som ett tillgängligt och tilltalande läromedel. En av de saker som både elever och föräldrar uppskattar mycket är att de kan komma åt sin bok var de än är och att det går att lyssna på texten. I de fall där eleverna är i behov av inläst material är annars inte utbudet så stort. I de interaktiva böckerna är det inte heller utmärkande för dessa elever eftersom alla har tillgång till möjligheten att lyssna på texten.

För oss är det lite annorlunda att använda ett läromedel eftersom vi ofta använder många olika samtidigt. Webben är en stor resurs som ofta blir utgångspunkt i våra lektioners innehåll. Som svensklärare ser jag en stor fördel med att eleverna får läsa en hel del text men jag anser att det är viktigt att bearbeta texten noga genom att gå igenom ord och begrepp, det underlättas av att läromedlet är anpassat för den ålder som ska läsa det.

Att komma igång med de interaktiva böckerna har gått bra, i år var det inte så många nya elever som behövde läggas till eftersom vi använde Utkik Biologi och Happy redan förra året. Det här läsåret har vi Utkik Historia och Happy som vi arbetar med. I engelskan används Happy som huvudläromedel för alla tre årskurserna. Våra engelskalärare lägger upp sin undervisning utifrån läromedlet och kompletterar sedan med andra aktiviteter som talövningar, redovisningar, filmer etc.

En lektion i historia i klass sex
I årskurs sex har vi haft en period med historia då vi använt oss av Utkikboken. Fokus låg på perioden 1772-1809. I arbetet tog vi vår utgångspunkt i läroboken. Vi valde att jobba ganska traditionellt med ett arbetsschema där det stod vilka sidor eleverna skulle läsa samt vilka uppgifter som skulle göras till respektive område. Vi använde en del av uppgifterna som finns i den interaktiva boken och varvade dessa med egna uppgifter. Tillsammans såg vi en del filmer som användes för att förstärka det de läste om. 

En typisk lektion under den här perioden kunde se ut så här: Jag startade upp med att berätta om vad som skulle ske, vad målet med lektion var och vad de skulle lära sig under detta pass. Därefter hölls en kort genomgång, t ex med stöd av en Keynotepresentation kring det som avsnittet de skulle läsa handlade om. Efter genomgången fick de sedan börja läsa och svara på de frågor som tillhörde området. De som blev klara tidigt hade fördjupningsuppgifter som de kunde jobba med (t ex att skriva en presentation av en historisk person). Innan lektionen var slut följde vi upp det som gjorts, ibland använde vi våra whiteboardtavlor där de fick skriva ner sina svar på några frågor, ibland fick någon återberätta det vi gjort och vad de lärt sig.

Hoppas att detta kan vara till inspiration för någon!

Hälsningar från oss på Lammhults skola genom Ulrika Skogström