Lärare tycker till om SFI-boken

 

 
Örjan Jernberg är lärare och undervisar i sfi. Han har nyligen arbetat med SFI-boken B och C från Gleerups.
– Jag brukar vilja fräscha upp min undervisning med nya material så ofta det går. Därför har jag flera gånger varit snabb ut på banan med nya läromedel. Den här gången fick jag en stark känsla av att materialet låg i linje med mina erfarenheter av hur språkanammandet bör och verkligen går till. Och det visade sig stämma.
– Av eleverna som startade i nybörjargrupp steg två av tre i september 2010 studerar nu så gott som alla på D-kursnivå efter genomfört det nationella slutprovet i sfi, kurs C, trots att vi ännu inte är klara med kapitel nio i B/C-boken, säger han.
Hur kom det sig att du började arbeta med SFI-boken?
– Jag fann boken på en läromedelsträff på Piperska Muren i Stockholm. Författarna Fredrik Harstad och Jenny Hostetter var på plats och presenterade den.
Vad tycker eleverna?
– Nybörjare säger att man kommer igång att prata svenska direkt och att boken innehåller bra och grundläggande info om Sverige. De får träna på att uttrycka känslor, åsikter och gillar presentationen av svenskt arbetsliv.
Och de elever som kommit längre?
– De lär sig förstå grammatik och många nya ord. Överlag är det ett material som gör det lätt att skarva in nytillkommande elever under kursens gång.
Hur fungerar SFI-boken för dig som lärare?
– Själv njuter jag av det metodiska upplägget och utnyttjar de kapitelinledande ”minispråkbaden” intensivt. Jag myser tillsammans med eleverna åt de humoristiska pärlor som lurar lite här och var. Hisnar när eleverna upptäcker nya mönster och ställer frågor som öppnar upp för, och belyser, språkstrukturer på ett alldeles äkta och nyfiket sätt. Kort sagt, äntligen ett adekvat sfi-material som inkorporerar modern språksyn, pedagogisk erfarenhet och ett verkligt vuxenperspektiv.
Vad har du för förväntningar på din grupp framöver?
– Att de som inte går ut i jobb till sommaren kommer att fortsätta att utveckla språket på Komvux, två trappor ner i huset.
Har din språksyn förändrats?
– Egentligen har mina tankar gått i de här banorna under en lång tid men de förlöstes i samband med detta material. Jag kunde konkretisera idéer och visualisera dem. Enligt mitt tidigare tankesätt rörde sig språkutvecklingen i spiralform utåt från en tänkt nollpunkt, ett oskrivet blad. Den passerade där de olika språkbitarna i ständigt tilltagande komplexitet och korrekthet varv för varv. Som jag numera ser det är rörelsen densamma, men utifrån och in. Här går rörelsen mot mitten, mot språkets, kulturens och samhällets gravitationscentrum.