Lärarrollen mer inkluderande med digitala verktyg – Möt Guldäpplets finalister

På bokmässan förra veckan presenterades de tre finalisterna till lärarpriset Guldäpplet på Molnetscenen. Vi träffade de tre finalisterna i minglet och kommer i en bloggserie att presentera dem lite närmare.

Först ut är Cecilia Johansson, lärare i svenska och historia, på Helenelundsskolan i Sollentuna.


– Jag är hedrad och glad över att vara i final. Jag känner mig faktiskt redan som en vinnare. Mitt arbete får uppmärksamhet och jag lär känna flera fantastiskt skickliga lärare. Det är jättekul, säger Cecilia.

– Jag undervisar på högstadiet i svenska, historia och geografi Jag är också forskarutbildad vid den nationella forskarskolan för lärare, Historiska medier vid Umeå Universitet, fortsätter hon.
 

Cecilia upptäckte att både flickor och pojkar lär sig mer och motiveras av att publicera sig på nätet. Tysta flickor får en röst och pojkarna motiveras till att skriva. Cecilia har hittat nya sätt att ta till vara alla elevers berättarglädje och kreativitet. Med exempelvis Revolutionsbloggen om franska revolutionen skrev eleverna dagboks-anteckningar från den tiden med hjälp av ett fiktivt jag. Fler elever gynnas och engageras, inte bara de som har kommit långt i historieämnet.
    
Cecilia har också studerat den egna praktiken i ett forskningsarbete kring mötet mellan sociala medier och historieundervisningen. 

Hur har din lärarroll förändrats med digitala verktyg?
– Jag förmedlar min undervisning på många fler sätt och därmed har min lärarroll  blivit mer utmanande, relevant och inkluderande. Med publicistiska arbetssätt kan klassen till exempel bygga ett gemensamt kunskapsinnehåll på en webbplats som vi sedan kan tolka och värdera tillsammans. 

På vilket sätt påverkar de digitala arbetssätten dina elever?
– Mina duktiga kollegor som undervisar i de yngre åren har redan gjort grovjobbet och utvecklat elevernas digitala kompetens. När jag möter eleverna i år 7 gäller det att använda de kreativa och roliga arbetssätten för att fördjupa elevernas resonemang samtidigt som arbetsglädjen bibehålls.

Ger de digitala verktygen dig en bättre inblick i elevernas kunskap och förståelse, i så fall hur?
– Det är mycket lättare att följa mina elevers språkutveckling och tänkande tack vare alla nya möjligheter att dokumentera och synliggöra det som händer i klassrummet.

Guldäpplets jury utser vinnare och Guldäpplet 2015 delas ut på Skolforum i Stockholm den 26-27 oktober.

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Tieto Sweden Healthcare and Welfare AB, Netsmart AB, Gleerups Utbildning AB samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator. I juryn finns företrädare för samtliga partners samt de pedagoger som vann Guldäpplet 2013 och 2014.


Foto av Cecilia Johansson: Kristina Alexandersson