Lärkanpriset till fyra Gleerupsförfattare

Stort grattis till de fyra Gleerupsförfattarna Erika Tengrud, Richard Hultén, Ulf Eskilsson och Siv Strömquist, alla vinnare av Lärkanpriset! På Skolforum delade SLFF ut läromedelspriset Lärkan och Gleerups fyra författare fick ta emot pris i olika kategorier. Prisutdelare var Aida Hadzialic, Gymnasie- och kunskapslyftsminister. Erika Tengrud får årets debutantpris, Lärkungen 2015, för sina läromedel i matematik för grundsärskola (i samarbete med SPSM). För Gleerups har hon skrivit Matteresan 1-6 som är grundböcker och digitala läromedel för grundsärskolan.

Juryns motivering:
Erika Tengruds engagemang för elever inom grundsärskolan åk 7-9 har resulterat i ett antal läroböcker i matematik, Matteresan. Dessa är formgivna för elevernas ålder och på en nivå som motsvarar deras läroplan. Gemensamt för delarna i denna serie är att de bidrar till att eleverna utvecklar intresse och förståelse för matematik och matematiska begrepp. Erika Tengrud är en värdig mottagare av Lärkungepriset 2015.


Richard Hultén får priset i kategorin Förskola/Lågstadium för sina läromedel i svenska. I drygt femton år har Richard varit författare till stora varumärken på Gleerups, främst inom svenska för lågstadiet med till exempel Forma språket och Bumerang. Just nu skriver Richard på läromedlet Prima svenska, en helt ny basserie med både tryckt och digitalt material, som redan fått stor uppmärksamhet.

Juryns motivering:
Richard Hulténs styrka i författarskapet är vardagsnära, varma texter som berör. Han är en skicklig lärare som lyckas kombinera det vardagliga arbetet i klassrummet med att bryta ner läroplanens kunskapskrav på elevernas nivå i sina läromedel i främst svenska. Detta har lett till att hans läromedel gärna används av såväl lärare som elever. Richard Hultén är en värdig mottagare av Lärkanpriset 2015 i kategori Förskola/Lågstadium.


Ulf Eskilsson får priset i kategorin Mellanstadium för sina läromedel i svenska, no och matematik. Just nu skriver Ulf på serien Prima svenska 4-6 för Gleerups. Han har även skrivit andra mycket omtyckta material inom svenska, matematik och no, både tryckta och digitala läromedel.

Juryns motivering:
Ulf Eskilsson har parallellt med sitt arbete som lärare på mellanstadiet i över 20 års tid skrivit läromedel i svenska, matematik och no-ämnen. Elevernas kreativitet utgör en viktig inspirationskälla för utformandet av hans läromedel. I hans senaste läromedel ges goda möjligheter för eleverna att arbeta kreativt med det svenska språket. De utvecklar härigenom såväl sin läsning och läsförståelse som skrivförmåga. Ulf Eskilsson är en värdig mottagare av Lärkanpriset 2015 i kategori Mellanstadium.

Siv Strömquist får priset i kategorin Universitet/Högskola för sina böcker för lärarutbildning, skrivande och språkriktighet. För Gleerups har hon skrivit de nu klassiska handböckerna Skrivboken (nu 7:e uppl) och Konsten att tala och skriva (nu 5:e uppl).

Juryns motivering:
Siv Strömquist har i sin forskning, undervisning och som författare av kurslitteratur ägnat särskilt intresse åt skrivande och språkriktighet. Sedan 1980-talet har hon författat en rad böcker om språkvård och skrivande. Genom sin tydliga struktur och sina konkreta råd har dessa böcker blivit mycket uppskattade av såväl lärare som studenter på landets universitet och högskolor. Siv Strömquist är en värdig mottagare av Lärkanpriset 2015 i kategori Universitet/Högskola.


Läromedelspriset Lärkan delas ut av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF). Priset delas ut i fem kategorier: Förskola/Lågstadium, Mellanstadium, Högstadium, Gymnasium och Universitet/Högskola. Prissumman är på 50 000 kronor. Lärkan, som delas ut varje år, är avsett att framhäva författarens roll när det gäller att ta fram läromedel, i tryckt eller digital form. Syftet med priset är att framhäva god textkvalitet samt goda pedagogiska och didaktiska egenskaper i författarskapet.