Läromedel möter delningskultur

I dagarna pågår konferensen Framtidens Läromedel Syd 2014 i Lund. 300 lärare samlas för att få koll på det senaste inom digitalt lärande, vad gäller verktyg, pedagogik och metodik. ”Vad händer när läromedel och delningskultur möts” var titeln på Gleerups seminarium med Helena Kvarnsell, lärare på Björknässkolan i Nacka och Marcus Ander, konceptutvecklare digitala lärverktyg, Gleerups.Vad ska man dela och med vem och var?
- Det är vår plikt att dela med oss, säger Helena Kvarnsell, som verkar för att etablera en starkare delningskultur.

- Att dela spar tid, ger utveckling, reflektion och feedback. Du kan dela egna lektionsupplägg och övningar men också så mycket annat. Du kan dela en ny kollega med dina följare på Twitter, du kan dela med dig av dina misstag så att andra slipper göra om dem eller dela artiklar, bloggar och idéer som du tycker är intressanta, berättar Helena.

- Som lärare är det inte alltid man efter en lektion får någon direkt feedback från sina elever på att man gjort en bra lektion. Man kanske är nöjd med att det i alla fall inte var alltför många som tyckte det var ”jättetråkigt”. Då kan det betyda mycket att få positiv feedback från en kollega på en annan skola på ett lektionsupplägg som man delat.


Det finns idag många forum där man kan dela med sig. Även Twitter och Facebook har snabbt blivit forum där många lärare delar. Det är också många som delar med sig via bloggar och olika elevprojekt har ofta egna läsvärda bloggar.


Hur kan läromedel uppmuntra till att dela och sprida eget material på ett smartare sätt?
Marcus Ander beskriver hur läromedelsproducenten och användaren kan mötas i delningskulturen. Gleerups har lång tradition av att arbeta tillsammans med lärare och elever runt om i Sverige i utveckling av nya läromedel. 


- I utvecklingen av våra interaktiva böcker har vi jobbat i nära samarbete med våra pilotskolor för att utveckla en hållbar produkt, berättar Marcus.
 

I Gleerups interaktiva böcker kan du idag dela med dig av eget material till dina elever i klassen och till dina kollegor. 

-Just nu arbetar vi i ett projekt där du snart ska kunna dela det material du själv lagt till med andra lärare i hela landet.

Läs mer om Gleerups interaktiva böcker 


Läs mer om Framtidens Läromedel Syd 2014