Låt lärare ägna sin tid åt undervisning – lämna dem inte i sticket!

En debattartikel i dagens GP pekar på hur lärarna lämnas i sticket när skolans huvudmän inte tar sitt ansvar för digitala läromedel. Debattartikeln bygger på en ny rapport från Lärarnas Riksförbund som visar att lärare saknar tillgång till digitala läromedel och istället tvingas att producera egna. 

Idag när bokmässan öppnar inleds skolsatsningen Molnet med en diskussion kring den nya rapporten ”Digitala läromedel – tillgång eller börda?”. Rapporten visar hur över hälften av landets lärare tvingas att producerar sina egna digitala läromedel. 

– Det finns en frustration över läromedelsituationen på många skolor och lärarna tvingas ofta producera egna digitala läromedel. Det är uppenbart att arbetsgivarna inte klarar sitt uppdrag varken vad gäller fortbildning och satsningen på digitala läromedel, säger Åsa Steholt Vernerson, vd på Gleerups, en av skribenterna bakom dagens debattartikel i GP.

Resurser för inköp av läromedel saknas
En av anledningen till att lärarna producerar egna läromedel är att de saknar färdiga digitala läromedel i sina ämnen. Den näst viktigaste anledningen är att deras skola inte har tillräckligt med resurser för att köpa in färdiga digitala läromedel. 

Lärares undervisningstid går till produktion av egna läromedel 
Tre fjärdedelar av de lärare som tar fram egna läromedel säger att tiden de lägger på egen produktion av digitala läromedel har ökat under de senaste åren. Den genomsnittliga tiden en lärare varje månad lägger på att producera egna läromedel är ungefär 6,6 timmar. Det motsvarar knappt 80 timmar per år av varje lärares enskilda arbetstid, tid som istället hade kunnat läggas på undervisningen. 

– Vi möter varje vecka lärare som är hårt pressade tidsmässigt och som i flera fall tvingas ta av sin undervisningstid för att ta fram egna läromedel. Detta för att kompensera för att skolan inte prioriterat att köpa in kvalitativa digitala läromedel säger Åsa Steholt Vernerson.

Positiva till läromedel men fortbildning behövs
Rapporten visar att lärarna i huvudsak är positiva till digitala läromedel. Användningen av digitala läromedel i undervisningen ska dock inte vara upp till lärarnas eget intresse. Mer fortbildning krävs för att ta tillvara på de IT-satsningar som genomförts i skolan. 

Med digitala läromedel av hög kvalitet kan alla elever få tillgång till digitaliseringens fördelar. Då kan vi nå målet om verklig digital likvärdighet i den svenska skolan. 

Hela debattartikeln i GP

Hela rapporten Digitala läromedel- tillgång eller börda?