Låt läromedel bidra till en mer likvärdig skola

Skolan utsågs snabbt inför valet till den absolut viktigaste valfrågan bland väljarna. Med aktuella siffror som visar på bottenrekord för skolresultat bland landets grundskoleelever är frågan om hur vi ska vända trenden för den svenska skolan fortsatt högaktuell. Att fokusera på en likvärdig skola med aktuella läromedel som håller måttet är en åtgärd som kan ge effekt redan på kort sikt.I en artikel från SVT presenterades aktuella siffror från Skolverket som visar ett bottenrekord för andelen elever som inte får betyget godkänt i nionde klass. Hela 13,1 procent av eleverna klarar inte sin behörighet till gymnasieskolan. Denna siffra har ökat markant sedan 1998 då den låg på 8,6 procent.  

– Det är en väldigt dyster siffra, den har stigit och nu fortsätter den stiga, och det är ett dåligt resultat för svenska skolan, säger Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket i SVT:s artikel.

Likvärdig skola
Enligt skollagen har alla elever rätt till en likvärdig skola. Men Skolverkets statistik visar tvärtom att skillnaderna mellan olika skolor blir allt större. Elever som hamnar på fel skola riskerar att inte alls få möjlighet att utveckla sin fulla potential. 

Att vända den här utvecklingen är inte lätt. Försämringen har pågått under många år och det finns inte en enkel lösning som magiskt kan lösa problemen. Det finns många konstruktiva förslag som kommer att bidra till att vi vänder nedgången. Men det som saknas i debatten är förslag som snabbt kan hjälpa de elever som i dag går i skolan. Därför behöver vi också diskutera lösningar som fungerar på kort sikt. En sådan är skolans bortglömda fråga, läromedlen. Om vi ser tillbaka till år 2000 har kostnaden för skolan ökat med 40 procent medan kostnaden för läromedel tillåtits krympa med 17 procent. Ett beslut att återställa investeringarna i läromedel till 2000 års nivåer skulle inte kosta mer än ett par hundralappar per elev och år. 

Nio av tio har inte tid att vidareutveckla undervisningen 
Lärarnas riksförbund presenterade nyligen en undersökning bland cirka 5 000 lärare och studie- och yrkesvägledare i 24 av landets största kommuner. Undersökningen visar bland annat att:

• Åtta av tio av de tillfrågade lärarna och studie- och yrkesvägledarna menar att resurserna till skolan inte fördelas på ett sådant sätt att alla eleverna erbjuds likvärdig och kompensatorisk utbildning. Skolor där fler elever har behov av extra stöd har inte resurser att hjälpa de elever som hamnar efter i skolan.

• Nio av tio lärare säger att de inte har tid till att vidareutveckla undervisningen och åtta av tio säger att de har för lite tid till för- och efterarbete. Svaren är desamma hos lärare i kommunala skolor och i fristående skolor.

Fokus på pedagogiskt innehåll
Vi måste nu rikta fokus på att skapa tid för lärare att möta sina elever, att datorer och nya verktyg i skolan fylls med ett pedagogiskt innehåll och att skolan görs mer likvärdig.  

Dessa tre frågor hänger tätt samman, och bra läromedel är helt avgörande om vi ska kunna hitta en lösning. Läromedel som följer läroplanen och säkrar att lärare till varje lektion har tillgång till den kunskap som finns i betygskraven är en förutsättning för att lärare ska kunna planera, genomföra och utvärdera undervisningen på ett bra sätt. Vi har ett ansvar mot inte bara våra barn utan mot hela samhället att vända utvecklingen i skolan. Men vi har också ett ansvar mot de barn som nu går i skolan att vidta åtgärder som snabbt kan ge effekt. En satsning på läromedel är precis en sådan åtgärd.

Inför valet har förslag och åtgärder duggat tätt för att vända trenden för den svenska skolan. Vi hoppas nu att viljan till förändring finns kvar även efter valet. Det är dags att skapa en likvärdig skola för alla.