Många nyfikna på Prima svenska – möt författarna

Under Skolforum hade vi besök i Gleerups monter av våra författare Richard Hultén och Ulf Eskilsson. Många lärare passade på att ställa frågor om nya läromedelsserien Prima svenska som de skrivit. Vi fick en pratstund med Richard och Ulf om Prima svenska, språkutveckling och läromedelspriset Lärkan.Richard Hultén och Ulf Eskilsson är aktuella som författare till nya läromedelsserien Prima svenska. De har båda lång erfarenhet som författare och har skrivit flera omtyckta läromedel för Gleerups. Richard arbetar som lärare på Sjöängskolan i Älvsjö och Ulf som lärare på Ulrikaskolan i Ulricehamn. 

Att träffa lärarna i Gleerups monter
– Det är ett högt tryck i montern och en härlig känsla att få träffa så många lärare. Det är intressant att få veta hur olika lärare uppfattar läromedlet och en viktig respons för mig, säger Richard Hultén. 

Elevnära, lockande innehåll
– Många har varit nyfikna på Prima svenska. De lärare jag pratat med uppskattar mycket att förmågorna i svenska är i fokus. De tycker att innehållet är elevnära och lockande. Någon lärare uppmärksammade att det finns flera bra exempel på hur man kan träna på svenska även i andra skolämnen, säger Ulf Eskilsson.

Det gemensamma samtalet
– Vår ambition med Prima svenska är att det skall ge läraren ett underlag att inspireras av och arbeta vidare ifrån. Vi lär i ett sammanhang tillsammans med andra och vi vill uppmuntra det gemensamma samtalet i klassen. Prima svenska hjälper läraren att få en struktur i svenskundervisningen och hjälper eleven att få syn på sitt lärande, säger Richard.

– Jag tycker att böckerna har blivit fina, webbstödet lockande och de interaktiva böckerna fantastiska. Det är väl den här flexibiliteten som är spännande. När jag testar i min klass och när vi använder de färdiga böckerna är det kommunikation i klassrummet. Vi läser, skriver, talar, lyssnar, samtalar och reflekterar. Det är ju så man använder svenskan och det är så vi lär oss, säger Ulf.

Att jobba med språkutveckling med eleverna
– Att läsa, skriva och samtala tillsammans med eleverna är viktigt. Och att jobba med övningar där eleverna får visa vad de kan och inte kan, så att jag snabbt kan ge återkoppling. Ett verktyg som jag ofta använder är musiken. Att sjunga och sedan samtala om textens budskap gör att barnen förstår att texter har en avsändare, ett budskap och en önskan om att någon lyssnar, säger Richard.

Vinnare av läromedelspriset Lärkan 
Richard och Ulf var också två av de författare som under Skolforum fick ta emot läromedelspriset Lärkan.

– Jag känner en oerhörd tacksamhet över att ha fått priset. Först blev jag lite chockad över prispengarna, men när det hade sjunkit in kände jag stolthet och glädje över att juryn tyckte om de läromedel jag gjort! Samtidigt är lagarbetet runt ett läromedel det viktiga så jag vill rikta ett stort tack till redaktören Mirja och övriga i projektet runt Prima svenska, säger Ulf.

– Det känns väldigt roligt att en grupp människor har suttit och läst olika material och böcker jag gjort och tyckt att de var värda ett pris. Jag blev glad och lite stolt när jag fick veta att jag skulle få priset, säger Richard.

– När jag berättade om priset för mina kolleger så hurrade de och ringde till lokaltidningen så det har blivit mycket prat om priset på skolan och på stan. I klassen hade jag en "presskonferens" med mina elever i åk 6 då de fick ställa frågor och komma på vad jag hade för nyhet att berätta, avslutar Ulf Eskilsson.

Prima svenska är en ny läromedelsserie för låg- och mellanstadiet skapad utifrån aktuell språkforskning och Lgr 11. För varje årskurs finns en inspirerande basbok, en personlig loggbok och en hjälpsam lärarwebb där läraren kan göra sin pedagogiska planering och inspireras av tips och idéer för att ge eleverna en trygg grund i svenska. Läs mer om Prima svenska