Martin Tallvid tar plats i Gleerups styrelse

Digitaliseringen i skolan förändrar undervisningen i klassrummet i grunden. Martin Tallvid är den forskare som under längst tid studerat digitaliseringen och omställningsprocessen som följt i svensk skola. Nu tar han plats som ny ledamot i Gleerups styrelse. 

Martin Tallvid är lärare på Lindholmens tekniska gymnasium och forskare vid Göteborgs universitet. 2015 disputerade han på avhandlingen "1:1 i klassrummet - analyser av en pedagogisk praktik i förändring". En avhandling som blev årets näst mest lästa 2015. 

– Det känns mycket spännande att komma in i Gleerups styrelse mitt i en dramatisk brytningstid där viktiga strategiska beslut måste tas när det gäller digitalisering och läromedel. Jag tror att jag kan bidra med mina båda perspektiv. Dels har jag en färsk forskningsbakgrund inriktad på digitaliseringen av skolan och dels har jag kvar min tjänst som lärare på ett kommunalt gymnasium. Mina erfarenheter från båda dessa områden behövs i ett modernt utbildningsföretag, säger Martin Tallvid.

Martin Tallvid tvekade inte att tacka ja till styrelseuppdraget.
 
– Jag blev både smickrad och glad! Gleerups har visat att de verkligen tar frågan om digitaliseringen på allvar och det ska bli mycket intressant att inifrån få möjlighet att följa den fortsatta utvecklingen av läromedelsproduktionen, äger Martin Tallvid.

I sin roll som forskare har Martin Tallvid studerat den digitala process som skolan just nu befinner sig i. 

– Utvecklingen är förväntad. Svårigheten är att det både går långsamt och fort. Vid vissa tider tar utvecklingen språng och då gäller det att vara vaken och följa med i utvecklingen. Det jag möjligtvis är förvånad över är att alla ännu inte insett att digitaliseringen av skolan är i full gång, är oundviklig och innebär en större förändring i klassrummen än vad vi kunnat förutse, säger Martin Tallvid.

– Vi är glada att hälsa Martin Tallvid välkommen in i vår styrelse. Martin tillför energi och kompetens. Inte minst hans båda perspektiv som forskare och lärare kommer att vara betydelsefulla i vårt fortsatta arbete i Gleerups styrelse, säger Åsa Steholt Vernerson, vd Gleerups.  

Läs mer om Martin Tallvids forskning och avhandling i artikel i Skolvärlden