Matematikportalen har gett mig stenkoll på bråktalen!

Under våren har elever i 5 000 klassrum runt om i landet jobbat med nya adaptiva läromedlet Matematikportalen. Forskare som följer Matematikportalen pekar på tydliga vinster såsom att lärarna får mer tid för att planera sin undervisning och kan följa elevernas lärande på ett enkelt sätt. Läraren Lena Rosdahl uppskattar att kunna individanpassa uppgifter så att varje elev kan arbeta med det han eller hon behöver mest.

Matematikportalen introducerades i svenska skolor under förra året och används redan i 5 000 klassrum runt om i landet. Det nya digitala läromedlet vänder sig till årskurs F-9 och utgår från filmade genomgångar med självrättande övningar.

Anpassas efter elevernas kunskapsnivå
Matematikportalen bygger på individualisering och är helt adaptivt, vilket innebär att uppgifterna anpassas automatiskt efter elevernas kunskapsnivå. 

– Matematikportalen är extremt bra. Jag uppskattar att jag kan variera och göra så mycket, säger Lena Rosdahl, lärare på Fridasroskolan i Eslöv. 

Lärare kan använda tiden till planering
Forskarna Martin Tallvid och Marie Utterberg vid Göteborgs universitet undersöker i en studie hur Matematikportalen påverkar lärarens arbete. 

– En stor fördel för lärarna är att de inte behöver lägga tid på rättning, eftersom övningarna är självrättande, utan kan använda tiden till att planera sin undervisning istället, säger Marie Utterberg.

Individanpassning  
Lena Rosdahl är en av lärarna som är med i studien. Hon har jobbat med Matematikportalen tillsammans med sina elever på Fridasroskolan sedan vårterminen 2017. 

– Jag trivs jättebra med Matematikportalen! Eleverna är motiverade och tycker om arbetet, säger Lena. 

Framförallt uppskattar hon möjligheten att individanpassa uppgifter utan att eleven märker det. 

– Om jag har en elev som har svårt med procent då kan jag lägga upp övningar som passar den eleven. Det är helt fantastiskt att kunna lägga upp olika nivåer på det sättet. Annars kan vara känsligt att sitta med uppgifter för årskurs fyra om du går i sexan. Här märks det inte, säger Lena. 

Elevstatistik ger överblick 
I Matematikportalen kan läraren enkelt följa elevernas individuella lärande. Detaljerad statistik ger en tydlig bild över vilka delar som eleven behärskar bra eller behöver träna mer på.  

– I vår studie har pedagogerna beskrivit hur Matematikportalen gör det enkelt att få kontroll på vilka uppgifter eleverna gjort, vilken aktivitet och hur många uppgifter de lyckats med, säger Marie Utterberg.  

På Fridasroskolan använder Lena elevrapporterna mycket och sätter stort värde på att kunna följa eleverna under lektionerna för att på så sätt direkt kunna hjälpa dem.

–  Om någon elev bara gjort två uppgifter på en lektion så upptäcker jag det i statistiken. Jag får tillgång till statistik som är svår och tidskrävande att göra själv. Genom diagram eller cirkeldiagram får jag en klar bild av vad eleverna gjort. Vilka uppgifter är svåra? Vad fungerar inte? berättar Lena. 


Genomgång tillsammans startar lektionen  
Lena inleder alltid en lektion med att gå igenom materialet tillsammans med eleverna utifrån Matematikportalens videogenomgångar. Eleverna tittar sedan på genomgången igen, enskilt, för att befästa sina kunskaper.

Under genomgången har Lena möjlighet att känna läget i klassen. Hur mycket tid behöver de ägna åt repetition? Kan de gå vidare och fördjupa sig i området och jobba med mer utmanande uppgifter? 

Positiv respons från eleverna 
Lena har under våren genomfört en enkät bland eleverna i sina klasser som använder Matematikportalen. 

– Här ser man tydligt att responsen från eleverna är övervägande positiv. I deras egna svar kommer det fram rätt mycket kring hur de upplever arbetet, säger Lena.

Haft stor nytta av Matematikportalen
I enkäten svarar flera elever att Matematikportalen är ett väldigt roligt sätt att öva matte på och att de uppskattar att det finns många olika övningar så man kan välja vad i man vill öva på.

– Jag har haft mycket nytta av Matematikportalen. Till exempel var jag inte så säker på bråktal tidigare men nu har jag näst intill stenkoll på det, säger en elev. 

Supertränaren populär   
Eleverna tycker också om ”Supertränaren” där nivån på uppgifterna anpassas helt utifrån hur man svarat på tidigare uppgifter. Så fort man behöver hjälp finns en stor mängd filmer som förklarar liknande uppgifter.

– Här finns så många olika saker att träna på och det är roligt att man kan gå upp nivå och roligt att försöka ta medaljer, beskriver en elev.   

Flera elever upplever att de med hjälp av Supertränaren förstått vissa moment mycket bättre.  

– Om man har fel så ser man vilket fel man har gjort och på så sätt så lär man sig! 

– Det är bra att man kan jobba på sin egen nivå i Matematikportalen. Man får bra hjälp genom filmerna när man gör uppgifter, säger Filippa och Ylva som arbetar tillsammans i klassrummet.  

Föräldrar engagerade
Lena har även engagerat föräldrarna i elevernas arbete med Matematikportalen.

– Jag har introducerat Matematikportalen för föräldrar på föräldramöte. De tycker den är jättebra. På vissa utvecklingssamtal har föräldrar frågat efter extra uppgifter, säger hon. 

Viktigt att diskutera matematik tillsammans
– Jag ser stora möjligheter med matematikportalen. Jag kommer att använda det nästa läsår i min nya klass. För mig är det viktigt att diskutera matematik tillsammans med eleverna och därför använder jag mig av olika strategier när jag undervisar i matematik. Matematikportalen är en viktig pusselbit i mitt arbete, avslutar Lena.

Vill du också testa Matatematikportalen med dina elever?  Prova gratis 30 dagar