Mer tid för lärande med ständigt uppdaterade läromedel

 


Ska 2016 bli det år då digitala kvalitetsläromedel fullt ut får ta plats i klassrummet? På Gleerups tror vi det. Världen förändras snabbare än någonsin och kunskapskraven ökar. För oss är det självklart att ett digitalt läromedel alltid är uppdaterat efter såväl läroplan som aktuella händelser.

Varje elev, lärare och skola har rätt till bästa möjliga förutsättningar till goda resultat. Men i en ständigt föränderlig värld behöver dagens lärare ofta lägga värdefull tid på att uppdatera, komplettera och även själva producera eget material för sin undervisning. Sveriges lärare och elever förtjänar uppdaterade läromedel. Därför utvecklar vi digitala kvalitetsläromedel anpassade till vår tids lärande.

Låt oss ta det aktuella exemplet med Folkpartiets namnbyte till Liberalerna. Bara timmar efter presskonferensen hade Sveriges elever och lärare professionellt framtagen information i sina digitala läromedel från Gleerups.

För oss är detta bara början.

Det inte bara politiska partier som förändras, hela länder stöps om och nya statsmakter bildas. Vi vet att vetenskapen alltid kommer med nya upptäckter och rön som omkullkastar tidigare teorier och synsätt. Kort sagt: Vi lever i en tid som ställer stora krav på källkritik, aktualitet och pedagogisk beredskap.

Att lägga ansvaret på en redan hårt pressad lärarkår, i en skola som står inför stora utmaningar, kan inte vara rätt. Låt oss bespara Sveriges lärarkår det arbetet och låt lärare vara just lärare. På det sättet hoppas vi kunna bidra till att skapa en bättre och mer likvärdig skola för alla. 

Vi vill formulera detta som ett löfte. Ett nyårslöfte om man så vill. Ett bra digitalt läromedel är ett levande läromedel. Under 2016 lovar vi på Gleerups att än mer öka våra ansträngningar för att fortsätta tillhandahålla nytänkande och ständigt uppdaterade digitala läromedel. För vår tids lärande. Och för allas rätt till goda skolresultat.
 

Prova ett uppdaterat digitalt läromedel gratis i tio dagar.