Multimodala texter och källkritik viktigt led i digitaliseringen

Med digitaliseringen av skolan följer helt nya utmaningar men framförallt många möjligheter. De digitala läromedlen har många funktioner som underlättar undervisningen och samtidigt är det viktigt att lära eleverna hur de kan förstå multimodala texter och hantera källkritik. Pedagogerna Carolina och Malin beskriver den spännande digitala resa som de påbörjat på Korpadalsskolan i Karlshamns kommun. 

Vi har i och med en 1:1 satsning i kommunen ställts inför nya utmaningar och funderingar som pedagoger. I vårt sökande efter bra digitala lösningar har vi sedan höstterminen använt oss av Gleerups digitala läromedel. Det vi valt att fokusera på i det digitala utvecklingsarbetet är att se möjligheterna. Här beskriver vi några områden.

Att lära eleverna att orientera sig i en digital miljö
På samma sätt som man behöver lära eleverna att använda sig av register i en tryckt bok, har vi arbetat med våra elever gällande de digitala läromedlens uppbyggnad. Vi har gjort övningar tillsammans där man ska förflytta sig mellan olika läromedel, mellan avsnitt och sidor. Detta för att lära oss hållbara strategier för vårt fortsatta digitala arbete och vi kan nu se att det är tid som varit väl investerad. Visst händer det fortfarande att enstaka elever undrar var vi ska befinna oss i läromedlet, men antalet “gissnings-klick” och helt förvirrade elever har minskat drastiskt med tiden och nu känner vi att vi är på banan.

Att läsa på skärmen
Eleverna måste tränas i att läsa på såväl skärm som tryckt bok. Vi kan naturligtvis inte tillgodose alla delar i LGR11 genom att bara använda datorn. Det är viktigt att skapa skärmpauser och att kombinera detta läromedel på samma sätt som vi jobbar med analoga läromedel. I det digitala läromedlet finns också anpassningar att göra gällande textstorlek och bakgrundsfärger, som underlättar skärmläsandet.

Att förstå multimodala texter
En multimodal text kan innebära att man kan klicka på ett begrepp och komma till en kort förklaring över ordets betydelse. Det kan vara en länk, som tar dig till en film. Det kan vara möjligheten att få texten uppläst. Stora fördelar för alla elever, men kanske speciellt för de som behöver specialanpassningar. I arbetet med multimodala texter är vår tanke att skapa en förståelse för eleven att det är en samlingsplats för många olika saker. Du befinner dig inte helt inne i läromedlet hela tiden och du bör källkritiskt granska varje del för sig. Vart tar länken dig och vem står bakom det som kommer fram där? Hur tar du dig tillbaka till ursprungstexten? De kan inte detta från början utan måste lära sig det som ett steg i digitaliseringen.

Att handskas med ständig uppkoppling och källhantering
Hur gör man när man är källkritisk? Vilka frågor kan man ställa till texten? Är källan att lita på? Öva med eleverna, hitta många olika exempel på källor, ställ frågor tillsammans och påminn dem hela tiden om att kritiskt granska de källor de använder. 

Så till den sista, och kanske svåraste, delen. Hur ska vi få eleverna att hålla fokus på det vi vill att de ska göra, när allt annat ligger så nära till hands, bara ett knapptryck bort? Hur tjatigt det än kan kännas, måste ju ändå lösningen vara att lära eleverna vad som är rätt och fel även i de här situationerna. Att möta grundproblemet tillsammans med eleverna istället för att känna sig tvingad att plocka bort de verktyg, som vi egentligen bör lära dem handskas med. 

Vi har påbörjat en spännande digital resa och lämnar härmed ordet till någon som gör en liknande resa någon annanstans. Vi lämnar över med frågan: Vad hade varit svårast att bli av med efter att ha provat på de digitala läromedlen?

Carolina Johansson & Malin Jakobsson Korpadalsskolan, Asarum

Läs mer om Korpadalsskolan